Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på utvecklingsstörning eller en betydande och bestående hjärnskada.

Undervisningen i den anpassade grundskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. I en del fall går eleverna tillsammans med grundskolans elever i samma klass och i andra fall kan eleverna i den anpassade grundskolan bilda en egen klass.

Klasserna i den anpassade grundskolan är mindre och har tillgång till fler vuxna per elev än grundskolans klasser.
Anpassad grundskola är en skolform med egen läroplan. Innehållet i den anpassade grundskolans undervisning ligger nära grundskolans men är mer förberedande och grundläggande. Läroplanen är i huvudsak den samma som grundskolans läroplan. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapsmålen. Anpassade grundskolans läroplan kan du läsa på Skolverkets webbplats.

 

Anpassad grundskola årskurs 1-9 i Salemskolan

I Salem har vi en anpassad grundskola för årskurs 1-9 som ligger i Salemskolan. Vid frågor kan du kontakta rektor för den anpassade grundskolan.

Du hittar mer information om anpassad grundskola på Skolverkets hemsida.

 

Senast uppdaterad 26 juli 2023