Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Betalningsvillkor

Här kan du läsa mer om Kulturskolans betalningsvillkor.

Fakturering

Terminsavgiften betalas i mitten av terminen och ska vara oss tillhanda enligt angivet förfallodatum på fakturan. För påbörjad termin debiteras full avgift. Ingen återbetalning sker vid avslut under pågående termin. Inskriven elev anses vara aktiv till uppsägning gjorts.

 

Betalningspåminnelse

Avgift för skriftlig betalningspåminnelse tas ut av kommunen efter avtal och i enlighet med gällande lag och förordning.

  

Dröjsmålsränta

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen tills full betalning sker.

  

Inkassokrav

Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras.

 

Ändring av villkor

Dessa villkor gäller tills vidare om inget annat avtalas eller ändring i lag sker. Meddelande om förändringar och från när det gäller sker i anslutning till utskick av faktura.

Senast uppdaterad 23 augusti 2019