Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insatser (EMI) består av skolsköterskor, skolläkare och verksamhetschef. Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. EMI:s främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget syftar till att bevara och förbättra barn och ungdomars hälsa och att verka för sunda levnadsvanor för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare ingår i elevhälsans medicinska insatser (EMI). De ska i första hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att stötta eleverna till en god hälsa vilket ger förutsättningar att nå målen i skolan.

I förskoleklass tar elevhälsans medicinska insatser (EMI) över ansvaret från barnhälsovården (BHV) och beställer en sammanfattning från den mottagning barnet har varit inskriven på.

Den rutinmässiga uppföljningen av tillväxt, syn och hörsel sker numera i samband med ett hälsobesök där målet är att främja barnets välmående snarare än att kontrollera avvikelser. Med välmående menar man inte bara fysisk hälsa utan även psykiskt välmående, något som numera är en del av skolsköterskornas arbete.

Förutom hälsobesöken hanterar skolsköterskan vaccinationer, rådgivning och enklare sjukvård. Sjukvårdande insatser i första hand skolrelaterat, kan erbjudas eleven i mån av tid. Eftersom elevhälsans medicinska insatser främst är förebyggande hänvisar vi till regionen eller annan vårdinstans för övrig sjukvård.

All kontakt med EMI är frivillig och kostnadsfri. Både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och får bara dela information vidare när det finns ett medgivande. All kontakt dokumenteras i elevhälsojournalen vilken är en sekretessbelagd handling som endast elevhälsans medicinska insatser har tillgång till. Genom att den följer eleven under alla skolår ger den skolsköterskan viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.

Kontaktuppgifter till skolsköterskan på respektive enhet finner du på hemsidan och på Schoolsoft.

Skolläkaren finns tillgänglig för stöd i medicinska bedömningar och kommer regelbundet till skolan. Tid till skolläkarmottagningen bokas via skolsköterskan. 

Senast uppdaterad 17 september 2021