Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Sköterska och läkare

Elevhälsans medicinska insats (EMI) består av skolsköterskor, skolläkare och verksamhetschef. Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. EMI:s främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget syftar till att bevara och förbättra barn och ungdomars hälsa och att verka för sunda levnadsvanor för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Skolsköterska

Skolsköterskan är en del av skolans lokala elevhälsa. Genom sin utbildning och yrkeserfarenhet har sköterkan goda kunskaper om vad som främjar respektive hotar barns hälsa och utveckling. Det hälsofrämjande arbetet bedrivs på individ- grupp och organisationsnivå.  

Skolsköterskan erbjuder medicinska insatser enligt skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet. Sköterskan utför hälsokontroller där bland annat hälsobesök och vaccinationer ingår samt enklare sjukvårdsinsatser och remisshantering. Dessutom har skolsköterskan fortlöpande samverkan med exempelvis barnläkarmottagning, barnpsykiatrin, vårdcentral, habilitering, logoped och socialtjänst.

Elever och föräldrar kan på eget initiativ kontakta skolsköterskan.

Skolläkare

Skolläkaren följer elevens hälsa och utveckling under hela skoltiden med hjälp av skolsköterskan och vidtar åtgärder utifrån elevens behov. Skolläkaren har tidsbeställd mottagning cirka en gång i månaden och tidsbokning sker genom skolsköterskan. Skolläkarens arbete är inriktat på elevernas hälsoutveckling och skolrelaterade problem, på elever med olika typer av fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar samt på elever med kroniska sjukdomar.

Senast uppdaterad 15 augusti 2019