Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurator och psykolog

Kurators uppdrag är att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån det psykosociala perspektivet. Psykologens uppdrag är att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Kurator

Skolkuratorn samarbetar med eleverna, familjerna och skolans personal och tonvikten ligger på att upptäcka svårigheter som dyker upp i skolan och ingripa i ett tidigt skede. Skolkuratorn stödjer eleverna och deras familjer i problemsituationer genom samtal, rådgivning och kristjänst samt genom att ordna olika stödåtgärder.

Kuratorn ska finnas tillgänglig för rådgivning, vägledning och konsultation för så väl elever, föräldrar som skolpersonal. En annan viktig del av kuratorns arbete är att samordna information och insatser av mer psykosocial karaktär med samverkanspartners som exempelvis BUP, socialtjänst, ungdomsmottagning och vårdcentral.

Psykolog

Som en del av skolans elevhälsa är psykologernas uppdrag att hjälpa skolan som organisation att se både styrkor och utvecklingsområden ur elevens perspektiv. Fokus för psykologens arbete ligger på inlärning och pedagogisk problematik. De arbetar med elever som inte når upp till de förväntade målen och frågeställningarna handlar om elevernas eventuella hinder för inlärning.

Psykologerna erbjuder bland annat konsultation, handledning, kartläggning och observationer. Psykologer kan stå för korta och akuta insatser men utför inga direkta behandlingar av psykisk ohälsa. Vidare kan psykologen göra utvecklingsbedömningar, kartläggningar och utredningar vid diskussion om särskola.
Skolpsykologerna i Salems kommunala skolor är anställda inom den centrala elevhälsan. 

Senast uppdaterad 11 januari 2023