Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP)

SKKP är en insats som beviljas av socialtjänsten, upp till 10 timmar/vecka.

Vad är SKKP?

SKKP (Särskilt kvalificerad kontaktperson) är en insats som beviljas av socialtjänsten. Insatsen riktar sig till ungdomar mellan 13-20 år och syftet är att att SKKP ska fungera som ett personligt stöd till unga med riskbeteenden. Genom att ha tät kontakt med den unge samt vårdnadshavare bygger SKKP upp en funktionell och hållbar tillvaro för den unge.

Hur startar insatsen?

När den unge har blivit beviljad insatsen SKKP, så kallar socialtjänsten till uppstartsmöte, där ungdomen, SKKP, vårdnadshavare och socialsekreterare närvarar. Under mötet går vi igenom målen med insatsen samt hur insatsen kommer att se ut.

Hur ser insatsen ut?

Insatsen pågår under cirka sex månader, där SKKP och ungdomen har tät kontakt. Kontakten med SKKP anpassas efter ungdomens situation. En SKKP-insats skiljer sig från traditionella kontaktpersonsinsatser i antalet timmar personen träffar ungdomen, och kan vara upp till 10 timmar per vecka. Socialtjänsten beslutar hur många timmar i veckan ungdomen ska träffa SKKP.

SKKP arbetar tillsammans med ungdomen på att hitta fungerande beteenden, som är hållbara i framtiden. Tillsammans fokuserar de på tre områden, där SKKP erbjuder stöd i de områden som anses mest aktuella. Områdena är:

  • Sysselsättning
  • Fritid
  • Missbruk

Stödet kan handla om att bryta isolering, följa med till viktiga möten, erbjuda struktur i vardagen, coacha i skolarbetet och ge stödsamtal. SKKP genomför även ett förändringsarbete med syfte att skapa funktionella beteenden för ovanstående tre områden. Målet är att förändringarna ska hålla även efter att insatsen är färdig.

Insatsen bygger på att ungdomen och SKKP kan samarbeta och komma överens, och en del av SKKP’s uppdrag bygger på att skapa en fungerande relation där ungdomen trivs och känner sig lyft.

Ungdomen har ett ansvar att vara kontaktbar och närvara vid överenskomna träffar och möten. Målet med insatsen är att den unge vid insatsens avslut ska kunna fungera självständigt.

Senast uppdaterad 22 november 2018