Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Stöd till barn och ungdom

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. Här hittar du information om detta.

Förändra normbrytande beteende

Ungdomar som har bristande sociala färdigheter och bristande impulskontroll har ofta svårigheter i kommunikationen och kontakten med andra människor. ART är en metod för att träna sociala färdigheter, känslokontroll, minska aggressivitet och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. 

Missbruk

Hos MiniMaria Salem kan ungdomar få stöd och hjälp för att bryta sitt riskbruk eller missbruk av alkohol och/eller droger. MiniMaria Salem Mottagningen vänder sig till ungdomar upp till 20 år som är i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol/narkotika samt ungdomar med psykisk ohälsa kombinerat med missbruksproblematik. Ungdomar, föräldrar, kamrater, skola eller andra som har frågor runt detta är välkomna att ta kontakt. Det är ett samarbete mellan Salems kommun, Maria Ungdom och Region Stockholm. 

Ungdomsmottagning

Hos ungdomsmottagningen kan ungdomar upp till 23 år få information om kroppen och sexualitet, skaffa preventivmedel och testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar. Hos ungdomsmottagningen finns också kuratorer för dig som behöver någon att prata med. 

Barn och unga med särskilda behov

Är du orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet, eller har en funktionsnedsättning? Skolan ansvarar för att kartlägga och åtgärda om ditt barn behöver särskilt stöd.

Barn och unga som mår dåligt

Det kan finnas många anledningar till att man mår dåligt, men det finns hjälp att få. Alla människor mår dåligt ibland. En del saker som påverkar hur man mår kan man styra över själv, som hur man äter, sover, rör på sig, umgås med andra och gör saker man tycker om. Andra saker kan vara svårare att påverka, som om man till exempel känner sig utanför, har det jobbigt i skolan, har svårt att få jobb, har många svåra val att göra, är med om en olycka eller utsätts för brott. Ibland kan man behöva någon att prata med eller få stöd i någon annan form för att kunna må bättre. 

Nyckeln

Nyckeln är en verksamhet via Södertälje kommun som erbjuder frivilligt stöd till hela familjen. Verksamheten erbjuder upp till fem råd- och stödsamtal och håller i föräldrautbildningar samt föräldraträffar – Komet, ABC och BIFF. Barngrupper erbjuds också för barn som har separerade föräldrar och/eller föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa.

Läs mer på Södertälje kommuns hemsida

 

Senast uppdaterad 27 februari 2023