Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Familjebehandling

Familjebehandling finns för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år och är ett stöd till föräldrar som har bekymmer i föräldraskapet. Samtalen anpassas efter varje familjs specifika behov, med syftet att stötta familjen i att hitta egna lösningar och möjligheter samt fokusera på familjens styrkor.

Vi träffar föräldrar som upplever:

  • stor oro för sitt barn eller ungdom
  • stora svårigheter att räcka till som förälder
  • uppgivenhet över att barnen inte lyder eller lyssnar på dem.

Vi möter också familjer där barn och ungdomar behöver stöd då de t.ex. har upplevt våld i familjen, har ett destruktivt och impulsstyrt beteende eller har stora problem i skolan.

Målet är en varaktig förändring

Vi arbetar tillsammans med familjen för att en varaktig förändring ska ske. Målet med behandlingen kan vara att:

  • familjen ska kunna kommunicera och komma överens.
  • föräldrarna ska hitta nya strategier för att möta sitt barns behov.
  • föräldrarna ska finna glädje i föräldraskapet.
  • barn ska få bearbeta svåra upplevelser.
  • familjen ska finna en tydlig struktur, samspel och rollfördelning.
  • barn, ungdomar och föräldrar ska stärkas i impuls- och konflikthantering.

Hela familjen är delaktig

Vår grundsyn är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Problem i familjen berör alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete med familjen.

Senast uppdaterad 19 november 2018