Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Familjebehandling

Familjebehandling finns för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år och är ett stöd till föräldrar som har bekymmer i föräldraskapet. Samtalen anpassas efter varje familjs specifika behov, med syftet att stötta familjen i att hitta egna lösningar och möjligheter samt fokusera på familjens styrkor.

Vi träffar föräldrar som upplever:

  • stor oro för sitt barn eller ungdom
  • stora svårigheter att räcka till som förälder
  • uppgivenhet över att barnen inte lyder eller lyssnar på dem

Vi möter också familjer där barn och ungdomar behöver stöd då de t.ex. har upplevt våld i familjen, har ett destruktivt och impulsstyrt beteende eller har stora problem i skolan.

Målet är en varaktig förändring

Vi arbetar tillsammans med familjen för att en varaktig förändring ska ske. Målet med behandlingen kan vara att:

  • familjen ska kunna kommunicera och komma överens
  • föräldrarna ska hitta nya strategier för att möta sitt barns behov
  • föräldrarna ska finna glädje i föräldraskapet
  • barn ska få bearbeta svåra upplevelser
  • familjen ska finna en tydlig struktur, samspel och rollfördelning
  • barn, ungdomar och föräldrar ska stärkas i impuls- och konflikthantering

Hela familjen är delaktig

Vår grundsyn är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Problem i familjen berör alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete med familjen.

Senast uppdaterad 21 maj 2024