Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Stöd till familjen

Till familjerätten kan du vända dig för att få information och rådgivning rörande familjerättsliga frågor. Det kan till exempel handla om svårigheter att komma överens om vårdnad, boende och umgänge med barn efter en separation. Hos familjerätten kan du få hjälp med bl a samarbetssamtal.

Familjerätten erbjuder föräldrar samarbetssamtal samt möjlighet att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge som har samma rättsliga verkan som ett domstolsbeslut.

På familjerätten kan du få hjälp med fastställande av faderskap/ föräldraskap. Familjerätten arbetar också på uppdrag av tingsrätten och gör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar samt skriver yttranden i namnärenden. Familjerätten gör också utredningar avseende adoption och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vi är två familjerättssekreterare som jobbar i Salems kommun. För att komma i kontakt med oss för frågor eller rådgivande samtal, ring 08-5325 9800.

Senast uppdaterad 12 april 2022