Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Föräldrastöd

Föräldrars uppgift är att ha omsorg för sina barn och uppfostra dem. Barn har också rätt att tycka, tänka & lyssnas på. Men ansvaret för hur man ska vara mot varandra, för uppförande eller språkbruk, det vill säga familjens normer och värderingar vilar helt på föräldrarna. Insatsen erbjuds till föräldrar som känner oro för sitt barn (0-6 år).

Föräldrakompetens är en färdighet och inte en egenskap. Denna kan ständigt utvecklas och förbättras. Att vara förälder är inte alltid lätt, i synnerhet inte när livet av olika skäl är svårt. Ibland har man som vuxen inte ork, förmåga eller kunskap att hantera situationer där man befarar att barn kan fara illa. Och ibland har man som vuxen bara behov av att prata om sin oro och osäkerhet kring sitt eget, eller någon nära anhörigs barn och få bolla tankar och idéer och på så sätt få stöd att hitta nya vägar.

En del barn kan man instruera, leda eller stoppa när man står ett antal meter ifrån och ibland till och med när de sysslar med något annat. Andra barn klarar inte det, de behöver att vi går nära rent fysiskt, så att de tydligt kan se oss i ögonen och kanske känna en hand på axeln exempelvis. Innan dess förstår de inte vad vi vill. Det finns risk för att vi skyller på barnet för att vara ouppmärksamt eller trotsigt, fast det faktiskt är vi som leder på ett sätt de inte kan ta emot.

Att ha ansvar innebär att man får makt. Får ett barn för mycket ansvar och makt, jämfört med vad de för sin ålder och mognad klarar av, blir de otrygga. Det är alltid viktigt att makten ligger på rätt ställe och att de som innehar den handskas med den varligt!

Barn vill samarbeta, men för det måste de ha relationer som bär och som baseras på ömsesidig respekt, lust och glädje. Dagens barn behöver bli vuxna som är socialt kompetenta, flexibla i sitt tänkande och tar eget ansvar för kunskapsinhämtning. Hur ger vi våra barn de bästa förutsättningar för att de ska få en god självkänsla, vara empatiska & samtidigt kunna lyckas i livet.

En del av arbetet med att utveckla, leda och uppfostra barn är att stå för att världen är någorlunda förutsägbar. Barn behöver ofta checka av att samma sak gäller idag som igår, det är ett sätt att bli trygg. Vi vuxna kan få för oss att barnet inte förstått, eller vill provocera oss. Upprepad information behöver alla barn, mer eller mindre! Skillnaden på upprepad information och tjat är helt enkelt i vilken ton- och känsloläge vi säger det.

Känner du/ni som föräldrar oro för Ert barn? Är er vardag fylld av konflikter och bråk? Är det något i relation till ditt barn som inte känns bra? Har ni som föräldrar eller blivande föräldrar svårt att kommunicera med varandra? Eller om ni bär på någon slags oro kring föräldraskapet kan ni kontakta mig. Jag kan även finnas med som ett stöd för er i samarbete med förskola/skola, eller andra verksamheter rörande Ert barn.

Öppen föräldragrupp

Tisdagar kl 14.30 erbjuder vi en öppen föräldragrupp i Familjecentralens lokaler i Salem centrum. Hit kan du som förälder komma för att få stöd i din föräldraroll, få information om vilka stödinsatser som finns att få i kommunen samt få föräldraverktyg kring ex bemötande, kommunikation och gränssättning.

 

För mer info kontakta Maria Kruse, maria.kruse@salem.se 070-623 30 21.

När: Tisdagar 14.30

Var: Familjecentralen, Säbytorg 10

Välkommen! 

 

Senast uppdaterad 21 maj 2024