Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Barn som far illa

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver agera för ett barns akuta skydd eller behov av stöd bör anmäla detta till socialtjänsten.

Anmälan

När någon genom sin yrkesutövning får kännedom om att ett barn kan vara i behov av stöd eller skydd är de skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Professionella kan inte vara anonyma. Privatpersoner har möjlighet att vara anonyma. All information som lämnas till socialtjänsten har barn och vårdnadshavare rätt att se.

När du gör din anmälan så ska den skickas till Mottagningsgruppen på Socialförvaltningens Familjeenhet i Salems kommun. Familjeenheten i Salems kommun är uppdelade i olika grupper.  Mottagningsgruppen är den grupp som tar emot din anmälan och bedömer om ett barn är i behov av akut skydd eller inte samt tar beslut om en utredning ska inledas eller inte. Om en utredning inleds kommer ärendet att lämnas över till utredargruppen, som utredar barnets vidare behov av hjälp och stöd.

Ansökan

Alla föräldrar kan någon gång känna oro för sitt barns situation. Både föräldrar och barn har möjlighet att vända sig till kommunens socialtjänst för att få råd. Du som är vårdnadshavare har även möjlighet att ansöka om stöd för ditt barn. Om barnet är över 15 år kan barnet själv ansöka om stöd. När en ansökan inkommer inleds en utredning enligt socialtjänstlagen.

Senast uppdaterad 28 juli 2020