Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

ART - ilskekontrollträning

Ungdomar som har bristande sociala färdigheter och bristande impulskontroll har ofta svårigheter i kommunikationen och kontakten med andra människor. ART är en metod för att träna sociala färdigheter, känslokontroll, minska aggressivitet och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna.

Aggression Replacement Training, ART

ART är en förkortning för Aggression Replacement Training. ART är en behandlingsmetod som bygger på att komma till rätta med brister i ungdomars sociala färdigheter, känslo- och impulskontroll och moraliska resonerande, Metoden riktar sig till ungdomar mellan 13-20 år.

Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.

ART-program och upplägg

Det finns tre sätt att få ART som insats via Salems kommun. Det första är att ungdomar och deras vårdnadshavare kontaktar Öppenvårdsteamet på egen hand. Det andra är via utredning som föranleds av att det kommer en anmälan eller en ansökan till socialtjänsten. Det tredje sättet är att man blir dömd till ART via domstolsväsendet (detta ska ha föregåtts av ett yttrande och ett ungdomskontrakt).

Under ART-programmet träffar ungdomen behandlaren enskilt. Ett program består av 22-30 lektioner och vanligtvis träffas man en gång i veckan. En en lektion varar i cirka en timme. Alla lektioner avslutas med en hemuppgift som ska vara genomförd till nästa lektion. Vårdnadshavarna informeras löpande om hur ART-programmet fortgår.

ART består av följande tre delar:

Social färdighetsträning ska lära ungdomen att möta andra människor på ett bra sätt. Träningen kan till exempel handla om att bemöta retsamma kommentarer, hantera grupptryck och att ge och ta kritik. På lektionerna har man rollspel och ungdomen får i läxa att träna på olika sociala situationer.

Känslokontrollträning innebär att ungdomen lär sig att förstå och hantera sina egna känslor och reaktioner i samband med konflikter, känna igen tidiga tecken på ilskeutbrott och hitta bättre sätt att hantera konflikter på. Även här ingår rollspel och hemuppgifter.

Moralträning innebär att instruktören och ungdomen diskuterar utifrån olika problemsituationer, dilemman och frågeställningar. Ungdomen har ofta brister i sin moralutveckling vilket leder till att de resonerar utifrån sig själva och sina egna behov. I moralträningen får ungdomen resonera ur ett moraliskt perspektiv.

Senast uppdaterad 28 april 2016