Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fågelsångens skola

Fågelsången skola och idrottshall är ett projekt som tar sin utgångspunkt i platsen, landskapet och naturen. Vi har tittat på hur bebyggelsen i Salem enligt tradition formar sig böljande efter det kuperade landskapet. På den här sidan hittar du samlad information om Fågelsången samt uppdateringar om var vi befinner oss i byggprocessen just nu.

Skolan är på ca 7 400 m² och kommer ha plats för cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 9.  Ett komplett skolkök och en matsal placeras mitt i byggnaden med full takhöjd ända upp till yttertaket. Våningsplanen är runda, men uppdelade i halvcirklar, mellan varje halvcirkel finns det även en höjdskillnad. Här finns ljusa anpassade utrymmen för bland annat slöjd, musik, naturvetenskapliga ämnen och hemkunskap.

Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat att skolans fasad ska vara klinkerplattor samt idrottshallens fasad ska vara fibercementplattor.

Idrottshall och utemiljö

I idrottshallen hittar man en toppmodern och rymlig hall för många ändamål. Den är 2.500 m² stor – inklusive teknik, omklädnad och café. Idrottshallen kan enkelt delas av på mitten för att ge utrymme för olika aktiviteter. I de övriga utrymmena hittar man omklädningsrum, träningssal, servering med mera. Läktarna kommer att rymma cirka 300 sittande åskådare i totalt två plan.

Skolans yttre miljö kommer att ha mycket god tillgänglighet och med de runda byggnaderna kommer en trygghetskänsla att infinna sig. Bra belysning, växter och möjlighet till olika aktiviteter kommer att göra denna plats till ett mycket trevlig inslag i Salems kommun både under skoltid och för fritidsaktiviteter. Målet är att skolan ska stå helt klar under 2024.

Senaste nytt

27 oktober 2023

Politiker och tjänstepersoner bjöds in till ett nytt platsbesök på Fågelsångens skola. Arbetet fortgår som planerat och nu har bland annat träpanelerna installerats i atriet.

21 september 2023

Arbetet med Fågelsången fortlöper som planerat under hösten. Det arbete som pågår just nu i skolbyggnaden är bland annat montage av dörrar, glaspartier, undertak, fönsterbänkar mm, samt komplettering av el, ventilation, sprinklers.

I idrottshallen monteras dörrar, man målar även väggar och kompletterar eldragningar, och på skolgården pågår finplanering och förberedande arbete inför asfaltering.

4 maj 2023

Länstidningen Södertälje (LT) besökte Fågelsången, här kan ni läsa och ta del av bildreportaget om skolan.

25 april 2023

Säbyskolan flyttar sin verksamhet till Fågelsångens skola, som beräknas stå klar till höstterminen 2024. Läs mer om det här. Här finns även vanliga frågor och svar.

3 mars 2023

Arbetet med Fågelsångens skola och idrottshall har fortsatt enligt tidplan de första månaderna på det nya året! I idrottshallen har man kaklat väggar och i skolan har man arbetat invändigt med innerväggar, medan man på skolgården börjat montera upp lekutrustning.

21 december 2022

Fågelsången fortsätter ta form! Innan det nya året är här fortsätter arbetet med innerväggar i skolbyggnaden och diverse installationer i både skola och idrottshall.

23 november 2022

Politiker och tjänstepersoner blev inbjudna för ett nytt platsbesök på Fågelsångens skola under vecka 46. Arbetet fortgår som planerat och arbete sker både utvändigt och invändigt i både skola och idrottshall.

16 november 2022

Förra veckan påbörjades arbetet med konstgräsplanen och den färdigställdes veckan därpå.

3 november 2022

Kakel och klinker färdigställs och hissen monteras i idrottshallen. Solceller har installerats på idrottshallens tak. I skolan färdigställs just nu sedumtaket (grästaket) och rördragningar görs.

12 september 2022

Invändigt pågår arbeten både i skola och idrottshall med innerväggar och installationer som el, ventilation och rör.

De invändiga bilderna på skolan visar resning av innerväggar samt bilder på atriet. Utvändig bild visar några färdiga ytor med gräs samt gångbanor som är påbörjade.

29 augusti 2022 

Just nu pågår arbeten med skolans tak, installationer och fasad för idrottshallen samt markarbeten. Skolan får tätt tak vecka 36, därefter påbörjas alla invändiga arbeten i skolan. Arbetet med rampen pågår.

30 juni 2022 

Nu pågår arbetet med rampen upp till idrottshallen.

23 juni 2022 

Stommen på både skola och idrottshall är färdigmonterad, det återstår endast lite kompletteringsarbeten på skolans stomme. Arbetet med utanpåliggande röda fasadskivor  på idrottshallen har påbörjats. Inne i idrottshallen pågår arbete med innerväggar och montage av installationer i tak och väggar. Arbete med svackdiket längs norra gångvägen pågår också och uppe vid infarten fylls det bakom gabionmuren.
 Korridor i idrottshallen. (Foto: NCC)

7 juni 2022  

Här växer Salems nya skola fram – följ med in i runda bygget. Se inslaget på SVT Södertälje.

19 maj 2022 

Fågelsångens skola och idrottshall växer fram. Idag besökte kommunens tjänstemän och politiker byggplatsen.


Foto: Niclas Åhlander, NCC

14 oktober 2020

Idag togs det första spadtaget, se kommunens pressmeddelande.

Senast uppdaterad 01 november 2023