Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Adresser och namnsättning

En adress behövs för att bland annat ambulans, brandkår, polis, hemtjänst, posten och taxi ska hitta rätt. Dessutom kan man inte folkbokföra sig på en lägenhet i en byggnad som saknar adress.

Kommunen är den myndighet som beslutar om adresser, vid behov i samråd med fastighetsägaren. Vid avstyckning av fastighet sker adressättningen oftast per automatik, men ibland kan fastighetsägaren ha behov av fler adressnummer på en befintlig fastighet och kan då själv kontakta kommunen med ett förslag om en ny adress. Posten AB beslutar om ett postnummer och postort till adressen. Kommunen registrerar nya adresser i Lantmäteriets register, därifrån aviseras alla adressförändringar veckovis till Skatteverket.

När det behövs nya adressnummer i ett befintligt område på grund av fastighetsbildning eller nybyggnation, får fastigheten i första hand ett ledigt nummer och i andra hand, om inget ledigt nummer finns, ett så kallad littera. Littera, det vill säga. A, B, C efter adressnumret, används ofta när det gäller flerfamiljshus men undviks på landsbygden och i villakvarter. Littera används ofta vid förtätning så att befintliga adresser inte behöver ändras.

Kan en fastighet ha flera adresser?

Ja, det kan den. Om den har flera entréer eller gränsar mot flera gator kan den ha flera adresser. Kontakta kommunen om du behöver fler adresser på din fastighet. 

Är fastighetens adress och postadress densamma?

Vanligtvis, men inte alltid. En postadress kan vara en postboxadress, vilket aldrig en fastighetsadress kan vara.

Är det okej att hitta på egna adresser?

Nej, det är kommunen som beslutar om adresser och för in dem i fastighetsregistret. Det räcker inte med att bara sätta upp en skylt för att en adress ska bli gällande.

Vem bestämmer om gatunamn?

För att undvika förväxlingsrisk med gatunamn som är för lika varandra, till exempel i angränsande kommuner, finns det en namnberedning som består av politiker och tjänstemän. Dessa bereder förslag på nya namn, och beslutet tas av bygg- och miljönämnden.

Senast uppdaterad 18 april 2016