Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Centrum för professionsutveckling, CPU Salem

Hösten 2015 påbörjade Salem ett samarbete med Södertörns högskola om försöksverksamhet med övningsförskolor för förskollärarstudenter. Sedan dess har projektet vuxit och kommit att omfatta även grundlärarprogrammet F-3 samt ämneslärarprogrammet med inriktning gymnasieskolan.

Verksamheten involverar utbildningar och verksamhet från förskola till gymnasium. Syftet är att utveckla nya former för professionsutveckling inom lärarutbildningar. Centrum för professionsutveckling ska vara en plats där studenter, verksamma förskollärare/lärare samt lärarutbildare och forskare från Södertörns högskola möts. Målet är att högskolan och de deltagande skolhuvudmännen tillsammans ska hitta former och aktivt arbeta för att utveckla lärarprofessionen. Ambitionen är att koppla högskolans forskning till den dagliga verksamheten och att verksamma lärare ska få ta del av nya forskningsrön. 

Handledarutbildning  

Förskolorna och skolorna i Salems har en hög andel utbildade handledare. En digital handledarkurs, interkulturell handledning för studenter, 7,5 högskolepoäng finns varje termin att söka på Södertörns högskola för den som är intresserad. 

Senast uppdaterad 07 mars 2022