Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bostadsanpassning

Den som har en bestående funktionsvariation kan få bidrag till att anpassa sin bostad för att kunna bo kvar hemma. Ett bostadsanpassningsbidrag är till för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem.

Det är din funktionsvariation som avgör vilket behov av anpassning du har. Den bedömningen gör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut. I vissa fall kan de förskriva hjälpmedel som räcker så att du inte behöver ansöka om bostadsanpassning.

Ansökan

Inom kort lanserar vi en ny e-tjänst där kan du bifoga ifylld blankett för fastighetsägares medgivande. För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag kan du använda vår e-tjänst. För att använda tjänsten behöver du ha BankID för att legitimera dig.

I ansökan ska du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden. Äger du inte din bostad eller äger din bostad tillsammans med någon ska du även bifoga skriftligt medgivande från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Tills dess att e-tjänsten är på plats kan ni ladda ned och fylla i blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag" och lämna eller skicka in den till oss på:

Salems kommun
Bostadsanpassning
144 80 Rönninge

Glöm inte att bifoga intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig samt eventuellt medgivande från fastighetsägare/nyttjanderättshavaren (på separat blankett som du hittar här, medgivande kan även ges på blanketten ansökan om bostadsanpassning)

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Det finns flera villkor i lagen som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få bidrag till bostadsanpassning. Men grunden är att det är din permanenta bostad som ska anpassas och att du har en bestående funktionsvariation och/eller att anpassningar av bostaden behövs för att bostaden ska fungera i ditt dagliga liv.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådant som normalt inte tas med vid flytt. Du kan inte få bidrag för anpassning av lösa inventarier och hjälpmedel och inte heller till sådana åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, reparationer och andra tekniska brister i bostaden.

Ska du köpa bostad eller flytta?

Möjligheten att få bidrag när du köper eller byter bostad är begränsad. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar. Om du planerar att flytta är det bra att rådgöra med handläggare om vad som är viktigt att tänka på.

Överklaga beslut

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där ska det framgå varför du inte får bidraget och hur du kan överklaga beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor räknat från den dag då du fick reda på beslutet. Kommunen gör sedan en ny prövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som också prövar ärendet.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan behandlar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter, samt hur du kan begära ett registerutdrag.

Senast uppdaterad 19 mars 2024