Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bostadsanpassning

Den som har en bestående funktionsvariation kan få bidrag till att anpassa sin bostad för att kunna bo kvar hemma. Ett bostadsanpassningsbidrag är till för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem.

Det är din funktionsvariation som avgör vilket behov av anpassning du har. Den bedömningen gör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Gäller din ansökan flyttbart rullstolsgarage (s.k. permobilgarage)?

Med anledning av ny dom från högsta förvaltningsdomstolen (HFD 4637-19) är det inte längre möjligt att bli beviljad bostadsanpassningsbidrag för flyttbart rullstolsgarage/permobilgarage. Möjligheten att istället ansöka via socialtjänstlagen finns. För att bli beviljad anpassningen skall behovet vara nödvändigt för att du skall uppnå skälig levnadsnivå och behovet skall inte kunna tillgodoses på annat sätt. Dina egna inkomster kommer enligt beslut i kommunen inte att utredas vid ansökan.

Läs mer om aktuell dom på Boverkets hemsida: Bostadsanpassningsbidrag för att anpassa eller komplettera fasta funktioner - Bostadsanpassningsbidraget - Boverket

Ansök via denna blankett:   Klicka här för att öppna blanketten

Skicka ansökan till:
Salems kommun
Socialförvaltningen, Vuxenenheten
144 80 Rönninge

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Det finns flera villkor i lagen som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få bidrag till bostadsanpassning. Men grunden är att det är din permanenta bostad som ska anpassas och att :

  • Du har en bestående funktionsvariation.
  • Anpassningar av bostaden behövs för att bostaden ska fungera i ditt dagliga liv.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådant som normalt inte tas med vid flytt. Du kan inte få bidrag för anpassning av lösa inventarier och hjälpmedel och inte heller till sådana åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, reparationer och andra tekniska brister i bostaden.

Ändamålsenlig bostad

Anpassningsåtgärder ska leda till att nedanstående behov uppfylls så att bostaden ska anses ändamålsenlig (BBR 3:22).

- Ta sig fram till entrén
- Ta sig in och ut ur huset
- Klara sin personliga hygien
- Daglig samvaro
- Sömn och vila
- Laga mat
- Äta
- Tvätta sig och torka tvätt maskinellt
- Förvaring
- Säker, inte hälsovådlig, ljud, ljus mm

Medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättshavande

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare måste alltid ge ett skriftligt medgivande att anpassning får utföras. Det innebär att enbart den som ensamt äger sin bostad inte behöver lämna in ett medgivande. Medgivande kan antingen fyllas i på ansökningsblanketten, på separat blankett eller bifoga på annat sätt.

Den som normalt ska skriva på medgivandet är:

  • Hyresvärden om du bor i 1:a eller i 2:a hand.
  • Ordförande i BRF om du bor i bostadsrätt.
  • Andra ägare om du samäger en bostad.

Klicka här för att öppna blanketten 

Att tänka på när du köper eller byter bostad 

Möjligheten att få bidrag när du köper eller byter bostad är begränsad. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Om du planerar att flytta är det bra att rådgöra med handläggare om vad som är viktigt att tänka på.

Ansökan

Börja med att kontakta en arbetsterapeut eller annan sakkunnig som utifrån din funktionsvariation kan intyga dina behov. I vissa fall kan de förskriva hjälpmedel som räcker så att du inte behöver ansöka om bostadsanpassning.

Om du behöver ansöka om bostadsanpassning önskar vi att du lämnar in följande handlingar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig.
  • Medgivande från fastighetsägare / nyttjanderättshavaren (på separat blankett eller på självaste ansökningsblanketten.

Om du redan vet vilket företag du vill anlita och vilken åtgärd du vill ansöka om kan du också lämna in en offert- men det är inte nödvändigt. Om du behöver komplettera med handlingar i efterhand kontaktar vi dig.

Klicka här för att öppna blanketten

Skicka ansökan till:
Salems kommun
Bostadsanpassning
144 80 Rönninge

Överklaga beslut

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där ska det framgå varför du inte får bidraget och hur du kan överklaga beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor räknat från den dag då du fick reda på beslutet. Kommunen gör sedan en ny prövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som också prövar ärendet.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

Du kommer att få ett skriftligt beslut som det är viktigt att du läser då all information du behöver veta står där.

Det är normalt du som sökande som beställer åtgärderna hos ett företag. Bidraget är nämligen ett så kallat "kontantbidrag" och betalas ut till dig som sökande när arbetet är utfört. Du behöver då skicka in kopia på fakturan och ibland behöver du verifiera att arbetet är utfört. Normalt betalas bidraget ut till ditt konto och du ansvarar sedan för att betala fakturan.

Skicka kopia på fakturan till:

Salems kommun
Bostadsanpassning
144 80 Rönninge

Reparation och reklamation

Det är viktigt att komma ihåg att det är du som äger din bostadsanpassning. Det innebär att du själv får stå för eventuella reparationer och underhåll om det behövs. Du kan däremot få bidrag till reparationer för tekniskt avancerad utrustning, som till exempel hissar, höj- och sänkbar inredning, toalett/dusch och torkanordning på toalettstol samt dörrautomatik. Du kan sedan ansöka om reparationskostnad hos kommunen, då använder du samma ansökningsformulär som när du söker bostadsanpassningsbidrag. Här hittar du den.

Om det handlar om en reklamation av anpassningen tar du kontakt med entreprenören som utfört arbetet, inte kommunen.

När man vill ta över en befintlig anpassning så finns det krav på intyg av sakkunnig, exempelvis från arbetsterapeut, för att kunna få reparationsbidrag. I ansökan skickar du med intyg samt fakturakopia på utfört arbete.

Återställning av bostadsanpassning

Fastighetsägare kan i vissa fall ha rätt att ansöka om återställningsbidrag. Bidraget avser att återställa sådana åtgärder som tidigare utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag om anpassningsåtgärden inte längre används och är till nackdel för andra boende.

Bidraget riktar sig främst till bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Om du som privatperson önskar återställa din bostad får du själv stå för kostnaderna.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan behandlar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter, samt hur du kan begära ett registerutdrag.

 

 

Senast uppdaterad 19 april 2023