Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Salems kommun

Den 1 mars 2013 ersattes den omsorgsgaranti som funnits för äldreomsorgen i Salems kommun med nya lokala värdighetsgarantier. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för de lokala värdighetsgarantierna i Salems kommun. Värdighetsgarantierna garanterar dig som får insatser från äldreomsorgen ett värdigt liv och möjligheten att få uppleva välbefinnande.

Värdigt liv  

Varje människa har en grundläggande värdighet och ett unikt värde bara genom att vara människa. Utifrån detta ska alla kunna få leva ett värdigt liv. Begreppet värdigt liv har en övergripande karaktär och kan innebära sådant som:

  • privatliv och kroppslig integritet
  • möjlighet att upprätthålla självbestämmande
  • individanpassning och delaktighet i beslut och insatser
  • insatser av god kvalitet
  • gott bemötande    

Välbefinnande  

Begreppet välbefinnande signalerar en högre ambition än rätten till värdigt liv. Värdigt liv kan tillförsäkras den enskilde. Upplevelsen av välbefinnande har en mer subjektiv karaktär. Vi kan inte garantera upplevelse av välbefinnande, men däremot garantera att vi ger förutsättningar för att kunna uppleva välbefinnande.    

Välbefinnande delas in i två områden:

  • känsla av trygghet
  • upplevelse av mening

Senast uppdaterad 24 maj 2016