Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Till dig som ansöker om stöd

Enligt socialtjänstlagen kan du få stöd från kommunen så du får bra förutsättningar att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv.

Information till dig som ansöker/ansökt om insats inom äldreomsorgen

ANSÖKAN

En ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Det är den enskilde själv som behöver göra ansökan. Ansökningsblanketten kan du få av din handläggare eller skriva ut från Salems kommuns hemsida.

UTREDNING OCH UPPFÖLJNING

Vid en ansökan kommer en biståndshandläggare att kontakta dig för att utreda ditt behov av hjälp och stöd. Du kan komma att behöva styrka dina behov med underlag. Vi har utredningstid men utreder så skyndsamt som möjligt. 

Om dina behov förändras behöver du kontakta biståndshandläggaren som sedan kan utreda dina behov på nytt. En handläggare kan även komma att kontakta dig för att följa upp dina pågående insatser och vid behov göra en omprövning. I vissa fall kommer vi att kommunicera utredningen med dig och du får då möjlighet att komma med synpunkter på innehållet innan ett beslut fattas.

BESLUT

Efter en ansökan och utredning får du antingen ett bifallsbeslut eller ett avslagsbeslut. Om du får ett avslagsbeslut har du rätt att överklaga detta. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan till biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren tar sedan ställning till om beslutet ska ändras eller inte och skickar det sedan vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

SAMTYCKE

Om du har någon annan som hjälper dig eller för din talan i kontakt med myndighet är det bra om du skickar in ett skriftligt samtycke till detta. 

PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter kommer att registreras i kommunens datasystem i enlighet med GDPR.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter
 

HEMTJÄNST OCH AVGIFTER

I Salems kommun har man rätt att välja den kommunala hemtjänsten som utförare eller något av de företag som har godkänts av kommunen. De olika företagen finns på Salems kommuns hemsida. Om du inte har möjlighet att läsa om dem där kan du kontakta din biståndshandläggare.

För hemtjänst tas en avgift ut per utförd timme. För trygghetslarm tas en avgift ut per månad. För mer information om avgifter och fakturor kan du kontakta Myndighetsenhetens avgiftshandläggare.

HJÄLPMEDEL OCH BOSTADSANPASSNINGAR

Vid behov av hjälpmedel är det vårdcentralen man kontaktar. Samma gäller vid behov av bostadsanpassningar. När du fått ett intyg från vårdcentralens arbetsterapeut gällande bostadsanpassning kan du vid behov ansöka om hjälp med denna via kommunens enhet för bostadsanpassning som tillhör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

FÄRDTJÄNST

Kommunens färdtjänsthandläggare utreder behov av färdtjänst. Du behöver då fylla i en ansökan om färdtjänst och sedan skicka den tillsammans med ett läkarintyg som styrker ditt behov, ett fotografi på ditt ansikte och en medicinlista. Färdtjänsthandläggaren ringer sedan upp dig för att gå igenom några frågor till utredningen. Samtliga handlingar skickas sedan till Färdtjänsten som fattar beslut om du är berättigad färdtjänst. 

Vid frågor kring utredningstid och beslut kan du kontakta Färdtjänsten på nummer 08-720 80 80

KONTAKT OCH ÖPPETTIDER SALEMS KOMMUNS VÄXEL
Måndag: 08.00-18.30
Tisdag-torsdag: 08.00-16.30
Fredag: 08.00-14.30
Lunchstängt: 12.00-12.45
Lunchstängt telefonväxeln: 12.00-13.00

STÖD

Vid behov av någon att prata med och/eller stöd om du mår psykiskt dåligt finns Minds äldrelinje att kontakta: telefonnummer 020-22 22 33
Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16 och är bemannad av utbildade volontärer.

Vid behov av stöd för anhöriga har kommunen ett anhörigstöd:
Anneli Ritter tel: 08-532 594 89
Anneli Ritter är också kommunens äldrelots och kan därmed ge stöd, information och vägledning i äldrefrågor.


Vid behov av stöd vid våld i nära relation
Salems kommuns handläggare - våld i nära relation
Socialsekreterare Anneli Johansson, tel: 08-532 598 21, 070-783 62 11
E-post: anneli.johansson@salem.se

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt, gratis för den som ringer och du kan vara anonym.
Telefonnummer 020-50 50 50
Hemsida: kvinnofridslinjen.se

Du är välkommen att höra av dig vid frågor och funderingar.
Nummer till vår växel: 08-532 598 00

Senast uppdaterad 22 maj 2024