Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Till dig som ansöker om stöd

Enligt socialtjänstlagen har du rätt att få stöd från kommunen så du får bra förutsättningar att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv.

Till dig som ansöker om stöd

Du som ansöker om stöd från kommun kommer att få träffa en biståndshandläggare. Hon eller han kommer att gå igenom din ansökan tillsammans med dig, och du får berätta mer om vilken hjälp du behöver.   

Det här kommer handläggaren att fråga om

När ni träffas kommer handläggaren att fråga dig om din situation, vad du klarar själv och vad du inte längre kan och orkar med. Till exempel hur det fungerar att sköta hushåll och ekonomi (att städa, tvätta, diska, laga mat, gå ut och handla, betala räkningar) och om du behöver hjälp eller själv klarar att sköta din personliga omvårdnad (äta, klä på dig, duscha). Biståndshandläggaren kommer också fråga om din hälsa, hur du bor, din familj, vänner, intressen och annat som är viktigt för dig. Du kommer även få berätta om du redan har eller har haft hjälp tidigare.

Handläggaren gör en utredning och fattar beslut

Det ni pratat om skriver biståndshandläggaren ner i en utredning. 

Biståndshandläggaren bedömer sedan ditt behov av hjälp och fattar ett beslut om vilket stöd du kan få enligt Socialtjänstlagen. Du får ta del av utredningen och beslutet när det är klart.

Det här bestämmer vilken hjälp du kan få

Enligt Socialtjänstlagen ska det stöd du får från kommunen hjälpa dig att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Det handlar om att stärka din livskvalitet utan att överta dina egna krafter. Därför är det viktigt att du berättar för din handläggare om din situation och hur du tycker att ett stöd från kommunen kan hjälpa dig. Det hjälper oss att se till att du får det stöd du har rätt till.

Fullmakt, ombud eller god man

När den enskilde inte kan föra sin egen talan behövs hjälp av en företrädare, ett juridiskt ombud. Det kan vara en person som har fullmakt att företräda den sökande, en god man eller en förvaltare.     

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med ditt biståndsbeslut kan du överklaga det i en skrivelse ställd till Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska lämnas till den biståndshandläggare du har kontakt med eller skickas till: Salems kommun, Myndighetsenheten, Socialförvaltningen, 144 80 Rönninge. Myndighetsenheten måste ha fått skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet för att ditt överklagande ska bli prövat.    

Vill du ha mer information kring hur man överklagar ett beslut kan du kontakta kommunens biståndshandläggare. 

Senast uppdaterad 09 januari 2019