Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Avgifter

Vad kostar äldreomsorgen? För praktisk hjälp, service och personlig omvårdnad tar kommunen ut en omsorgsavgift. Den gäller dig som bor i egen bostad och äldreboende, korttidsboende/växelvård.

I lagstiftningen finns ett nationellt fastställt belopp som den enskilde har rätt att ha kvar av sina egna medel innan kommunen får ta ut omsorgsavgift. Förbehållsbeloppet består av ett fastställt minimibelopp, boendekostnad, tillägg för matkostnad, avdrag för förbrukningsartiklar. Förbehållsbeloppet används i samband med framräkning av ditt avgiftsutrymme. Det består av minimibeloppet och den faktiska boendekostnaden. Utifrån det prisbasbelopp som fastställs av riksdagen räknas minimibeloppet ut. År 2019 är beloppet 46 500 kronor.    

Avgifter 2019 inom äldreomsorgen  

Salems kommun tar ut en avgift för stöd och service. Avgiften gäller dig som bor i egen bostad med hemtjänst, i ett vård och omsorgsboende eller har beslut om korttidsboende .  

Så räknar vi ut vad du ska betala:

Som enskild har du rätt att garanteras en viss summa kvar innan dina omsorgsavgifter beslutas. Detta  kallas för förbehållsbelopp. Beloppet består dels av det så kallade minimibeloppet och dels den  faktiska boendekostnaden du har. Minimibeloppet baseras på, av Riksdagen beslutat,  prisbasbeloppet.  År 2019 är prisbeloppet 46 500 kr.  

För 2019 är minimibeloppet för dig som är över 65 år:  

5 249 kronor/månad för ensamstående.  

4 435 kronor/månad för makar eller sammanboende.  

För 2019 är minimibeloppet för dig som är under 65 år:

5 774 kronor/månaden för ensamstående.

4 879 kronor/månad för makar och sammanboende.

Maxtaxan 2019 för omvårdnad och service är:  

2 089 kronor.

Avgifter för boende i vård och omsorgsboende  

Du som bor i ett av kommunens vård och omsorgsboende har följande avgifter:  

Hyra debiteras

Måltidsservice: 3 345 kronor/månad  

Omvårdnad/Service: 2 089 kronor/månad  

Avgifter vid korttidsboende  

Mat: 108 kronor/dag          

Omsorgsavgift: 64 kronor/dag  

Hemtjänst  

Avgiften för hemtjänst  är 200 kr per utförd hemtjänsttimme. Du som har hemtjänst betalar dock aldrig mer än maxtaxan som 2019 fastställts till 2 089 kr/månad eller mer än ditt avgiftsutrymme.  

Dagverksamhet  

Avgiften för dagverksamhet är 60 kronor/dag.  

Kostnaden för mat är 55 kronor/dag.  

Dagverksamhet omfattas av maxtaxan.      

Trygghetslarm  

Avgiften för trygghetslarm 209 kronor/månad.  

Avlösning och ledsagning  

Avlösning är avgiftsfri upp till 15 timmar/månad. Timmar där ut över betalar du på samma sätt som för  hemtjänst. Avgiften för ledsagning är den samma som för hemtjänst.      

Senast uppdaterad 21 mars 2019