Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avgifter

Vad kostar äldreomsorgen? För praktisk hjälp, service och personlig omvårdnad tar kommunen ut en omsorgsavgift. Den gäller dig som bor i egen bostad och äldreboende, korttidsboende/växelvård.

I lagstiftningen finns ett nationellt fastställt belopp som den enskilde har rätt att ha kvar av sina egna medel innan kommunen får ta ut omsorgsavgift. Förbehållsbeloppet består av ett fastställt minimibelopp, boendekostnad, tillägg för matkostnad, avdrag för förbrukningsartiklar. Förbehållsbeloppet används i samband med framräkning av ditt avgiftsutrymme. Det består av minimibeloppet och den faktiska boendekostnaden. Utifrån det prisbasbelopp som fastställs av riksdagen räknas minimibeloppet ut. År 2024 är beloppet 57 300 kronor.    

Avgifter 2024 inom äldreomsorgen  

Salems kommun tar ut en avgift för stöd och service. Avgiften gäller dig som bor i egen bostad med hemtjänst, i ett vård och omsorgsboende eller har beslut om korttidsboende .  

Så räknar vi ut vad du ska betala:

Som enskild har du rätt att garanteras en viss summa kvar innan dina omsorgsavgifter beslutas. Detta  kallas för förbehållsbelopp. Beloppet består dels av det så kallade minimibeloppet och dels den faktiska boendekostnaden du har. Minimibeloppet baseras på, av Riksdagen beslutat, prisbasbeloppet. År 2024 är prisbeloppet 57 300 kr.  

För 2024 är minimibeloppet för dig som är över 65 år:  

7 062 kronor/månad för ensamstående.  
5 762 kronor/månad för makar eller sammanboende.  

För 2024 är minimibeloppet för dig som är under 65 år:

7 768 kronor/månaden för ensamstående.
6 338 kronor/månad för makar och sammanboende.

Maxtaxan 2024 för omvårdnad och service är:  

2 575 kronor. Trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm 258 kronor/månad. Omfattas av maxtaxan.

 

Turbundna resor

Kostar 43 kr per resa eller 650 kr per månad. Omfattas inte av 

maxtaxan.

 

Avlösning och ledsagning 

Avgiften för ledsagning och avlösning är den samma som för hemtjänst omsorg, 225 kr/utförd timme.  Omfattas av maxtaxan.

Avgifter för boende i vård och omsorgsboende  

Du som bor i ett av kommunens vård och omsorgsboende har följande avgifter:  
Hyra debiteras. Hyran kan komma att omförhandlas.
Måltidsservice: 4 122 kronor/månad.
Omvårdnad/Service: 2 575 kronor/månad.  

Maxtaxan för boende i vård och omsorgsboende

2 575 kronor/månad.              

Avgifter vid korttidsboende  

Mat: 133 kronor/dag.      
Omsorgsavgift: 79 kronor/dag.
Omvårdnaden omfattas av maxtaxan.

Hemtjänst omsorg

Avgiften för hemtjänst  är 225 kr per utförd hemtjänsttimme. Du som har hemtjänst betalar dock aldrig mer än maxtaxan som 2024 fastställts till 2 575 kr/månad eller mer än ditt avgiftsutrymme.  

Hemtjänst service 

Städning, inköp, ärenden, renbäddning, tillsynsbesök, sophantering, källsortering och klädvård. Avgiften är 400 kr per utförd timme. Ingår i maxtaxan som är 2 575 kr/ månad eller mer än ditt avgiftsutrymme.

Dagverksamhet  

Avgiften för dagverksamhet är 68 kronor/dag.  
Kostnaden för mat är 62 kronor/dag.  
Dagverksamhet omfattas av maxtaxan.            

Senast uppdaterad 19 februari 2024