Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avgifter

Vad kostar äldreomsorgen? För praktisk hjälp, service och personlig omvårdnad tar kommunen ut en omsorgsavgift. Den gäller dig som bor i egen bostad och äldreboende, korttidsboende/växelvård.

I lagstiftningen finns ett nationellt fastställt belopp som den enskilde har rätt att ha kvar av sina egna medel innan kommunen får ta ut omsorgsavgift. Förbehållsbeloppet består av ett fastställt minimibelopp, boendekostnad, tillägg för matkostnad, avdrag för förbrukningsartiklar. Förbehållsbeloppet används i samband med framräkning av ditt avgiftsutrymme. Det består av minimibeloppet och den faktiska boendekostnaden. Utifrån det prisbasbelopp som fastställs av riksdagen räknas minimibeloppet ut. År 2023 är beloppet 52 500 kronor.    

Avgifter 2023 inom äldreomsorgen  

Salems kommun tar ut en avgift för stöd och service. Avgiften gäller dig som bor i egen bostad med hemtjänst, i ett vård och omsorgsboende eller har beslut om korttidsboende .  

Så räknar vi ut vad du ska betala:

Som enskild har du rätt att garanteras en viss summa kvar innan dina omsorgsavgifter beslutas. Detta  kallas för förbehållsbelopp. Beloppet består dels av det så kallade minimibeloppet och dels den faktiska boendekostnaden du har. Minimibeloppet baseras på, av Riksdagen beslutat, prisbasbeloppet. År 2023 är prisbeloppet 52 500 kr.  

För 2023 är minimibeloppet för dig som är över 65 år:  

6 470 kronor/månad för ensamstående.  

5 279 kronor/månad för makar eller sammanboende.  

För 2023 är minimibeloppet för dig som är under 65 år:

7 117 kronor/månaden för ensamstående.

5 807 kronor/månad för makar och sammanboende.

Maxtaxan 2023 för omvårdnad och service är:  

2 359 kronor. Trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Avgifter för boende i vård och omsorgsboende  

Du som bor i ett av kommunens vård och omsorgsboende har följande avgifter:  

Hyra debiteras

Måltidsservice: 3 777 kronor/månad  

Omvårdnad/Service: 2 359 kronor/månad  

Avgifter vid korttidsboende  

Mat: 122 kronor/dag          

Omsorgsavgift: 72 kronor/dag  

Hemtjänst  

Avgiften för hemtjänst  är 221 kr per utförd hemtjänsttimme. Du som har hemtjänst betalar dock aldrig mer än maxtaxan som 2023 fastställts till 2 359 kr/månad eller mer än ditt avgiftsutrymme.  

Dagverksamhet  

Avgiften för dagverksamhet är 60 kronor/dag.  

Kostnaden för mat är 62 kronor/dag.  

Dagverksamhet omfattas av maxtaxan.      

Trygghetslarm  

Avgiften för trygghetslarm 236 kronor/månad.  

Avlösning och ledsagning  

Avlösning är avgiftsfri upp till 15 timmar/månad. Timmar där ut över betalar du på samma sätt som för  hemtjänst. Avgiften för ledsagning är den samma som för hemtjänst.      

Senast uppdaterad 07 december 2022