Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) har som uppdrag att erbjuda god och säker vård till och med sjuksköterskenivå och ett visst hälso- och sjukvårdsansvar för våra LSS-boenden och den dagliga verksamheten för dessa personer. Detta innefattar även arbetsterapeut och fysioterapeut.

Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård på: 

  • Salarp     
  • Säbyhemmet     
  • Söderby park, entréplan
  • Dagverksamheten Näckrosen (i Säbyhemmets byggnad)    
  • LSS-boenden, servicebostäder och daglig verksamhet inom LSS    

Under dagtid har vi sjuksköterskor på plats på alla äldreboenden, men efter klockan 16.00 och på helger arbetar endast en patrullsjuksköterska som då ansvarar för samtliga boenden. LSS-personalen kan nå vår sjuksköterska dygnet runt.

Sjuksköterskornas omvårdnadsansvar

Sjuksköterskorna har ett omvårdnadsansvar vilket innebär att de ska kunna bedöma den boendes behov av omvårdnad och hjälpa till med de omvårdnadsinsatser som behövs. Sjuksköterskorna ansvarar även för läkemedelshantering, delegeringar till personal och kan utföra olika behandlingar och undersökningar på uppdrag från läkare.    

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar på schema och är placerade på äldreboendena olika dagar. De utför olika bedömningar, förskriver hjälpmedel och arbetar med funktionsbevarande insatser, lättare individuell träning och gruppgymnastik.

Tillsammans arbetar vi förebyggande och utför riskbedömningar för att kunna förebygga bland annat trycksår, undernäring och fall.

Senast uppdaterad 28 maj 2024