Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trygghetslarm

Hur larmar man? När kan man larma? Och vad ska man göra om larmet inte fungerar? Här är mer information till dig som bor i Salems kommun och som beviljats trygghetslarm.

Installation av trygghetslarm och nycklar

Larminstallatören från Salems kommuns hemtjänst tar kontakt med dig eller en närstående per telefon och avtalar tid för installation. För att hemtjänsten ska kunna hjälpa dig vid larm behöver de kunna komma in i din bostad. I samband med installation av trygghetslarmet behöver du lämna ifrån dig nycklar till din bostad som till exempel dörrnyckel, portnyckel, nyckelbricka eller nyckel till gallergrind. Du lämnar aktuella nycklar till larminstallatören och tillsammans skriver ni under en nyckelkvittens som upprättas i två exemplar. 

Tänk på att kontakta ditt hemförsäkringsbolag innan trygghetslarmet installeras så att du har rätt hemförsäkring.

Larmet fungerar lika bra oberoende om du har fast telefon eller mobiltelefon.

När kan man larma och hur ska det användas

Syftet med trygghetslarmet är att du lätt ska kunna påkalla hjälp vid akuta behov eller vid händelse som för dig innebär otrygghet. Salems kommuns hemtjänst svarar och åtgärdar trygghetslarm alla dagar dygnet runt.

När du är i behov av att larma kan du göra det på två sätt

Du kan välja att antingen trycka på larmknappen på trygghetslarmet eller trycka på larmklockan som du har runt handleden eller halsen. Du kan ha på dig larmklockan när du duschar eller badar. Alla trygghetslarm i Salems kommun går till en larmcentral i Örebro. Där arbetar larmoperatörer som svarar på trygghetslarm dygnet runt och ringer ut larmet till Salems kommuns hemstjänst. Insatser som hemtjänstpersonalen utför i samband med larm är kostnadsfria. Om du reser bort eller åker in på sjukhus rekommenderar vi att du lämnar larmklockan hemma.

Kontroll av ditt trygghetslarm

Trygghetslarmet skickar en signal till larmcentralen i Örebro dagligen. Salems kommuns hemtjänst bevakar att ditt trygghetslarm fungerar som det ska dagligen. Om ditt trygghetslarm inte fungerar kommer Salems kommuns hemtjänsts larmansvarig att kontakta dig.

Vid larm

Vid larm har hemtjänstpersonalen rätt att gå in i din bostad med hjälp av nycklar som du har lämnat. När hemtjänsten får ditt larm hämtar de larmnyckel i hemtjänstlokalen. Nycklarna förvaras på ett säkert sätt i låsta nyckelskåp och är oåtkomliga för obehöriga. Nycklarna är märkta med en kod och kan därför inte spåras. Inställelsetiden är 30 minuter från att personalen mottagit larmet tills de kommer till dig.

Nycklar till sjutillhållarlås får ej sitta kvar och säkerhetsspärr får inte vara på. Då kan inte hemtjänstpersonalen komma in till dig utan måste kalla på låssmed för att komma in. Kostnaden för låssmed får du själv stå för.

Vid flytt, byta lås, eller nytt telefonnummer 

Om du ska flytta, byta lås eller byter telefonnummer ansvarar du för att informera din hemtjänstutförare.

Trygghetslarm ur funktion 

Om du upptäcker att trygghetslarmet inte fungerar kontaktar du Salems kommuns hemtjänsts larminstallatör och felanmäler. Under tiden trygghetslarmet är ur funktion kommer hemtjänsten att erbjuda dig extra tillsyn. 

Salems kommuns hemtjänsts larminstallatör nås på 070-623 29 70.

Avslut av trygghetslarm   

När trygghetslarmet ska avslutas måste du meddela Salems kommuns hemtjänsts. Larminstallatören kommer då och hämtar trygghetslarmet och du får dina nycklar tillbaka.

Om du inte lämnar tillbaka trygghetslarmet kommer Salems kommun att ta ut kostnaden för trygghetslarmsdosan.

 

Senast uppdaterad 04 maj 2022