Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Normalt ska en bouppteckning göras inom fyra månader från dödsfallet och därefter skickas till Skatteverket för registrering.

Hjälp med att göra en bouppteckning

Uppdraget med att upprätta en bouppteckning kan överlåtas till en bank, begravningsbyrå eller juristfirma som har specifik kunskap om hur uppdraget ska utföras.

Gör en bouppteckning själv

Gör man bouppteckningen själv behöver man läsa Skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning. 

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad  dödsboanmälan.

Senast uppdaterad 09 januari 2019