Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Borgerlig begravning

Här hittar du information om borgerlig/sekulär begravning. Borgerlig begravning innebär en avskedsceremoni utanför Svenska kyrkans eller annat religiöst samfunds ordning.

Antalet borgerliga begravningar ökar dels för att allt fler lämnar sitt medlemskap i Svenska kyrkan och för att allt fler känner till att det finns som alternativ till Svenska kyrkans begravningsgudstjänst men också för begravning enligt andra trossamfund. Man kan välja borgerlig begravning även om man är medlem i Svenska kyrkan eller i annat trossamfund.

Begravningsavgift betalas av alla skatteskyldiga via skattsedeln, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, vissa transporter samt lokal för begravnings-ceremoni utan religiösa symboler. Kostnaden för officiant och musik ingår dock inte.

En sekulär begravningsakt är en stund för samling och avsked utan religiösa inslag, planerad och genomförd i nära samarbete med efterlevande och med fokus på den avlidnes uttalade eller på andra sätt kända önskemål. Det finns ingen fastställd ram. Ceremonin kan genomföras med eller utan stöd av en officiant. Dock gäller begravningslagens föreskrifter i alla delar. 

Vad gäller gravsättning, oavsett om det sker i urngrav, askgrav, minneslund eller kistgrav gäller samma förhållningsregler som för kyrkotillhöriga. 

Begravningsförrättare

Den som leder en borgerlig/sekulär begravningsceremoni kallas begravningsförrättare eller officiant. Det finns inga bestämmelser om vem som får förrätta akten. Det kan vara en anhörig, vän eller annan lämplig person. Utomstående officianter kan förmedlas till exempel genom en begravningsbyrå eller förbundet Humanisterna. I Salem finns också en av kommunen utsedd begravningsförrättare.

Kostnad

Vid borgerlig begravning i kommunen faktureras dödsboet en fast avgift samt ersättning för eventuella kostnader som bergravningsförrättaren har i samband med uppdraget, till exempel för resor. Detta gäller endast vid anlitande av kommunens officiant.

Senast uppdaterad 30 mars 2023