Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Begravningsombud

Begravningsombud har till uppgift att granska hur församlingarna tar till vara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombuden utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter att det hållits val till kommunfullmäktige.

Begravningsombuden är länsstyrelsens förlängda arm i deras tillsynsarbete. 

Begravningsombudets uppgifter

Ombudet ska skaffa sig kännedom om begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål. Ombudet ska också informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund. 

Begravningsombudet ska också yttra sig till Kammarkollegiet över förslag till begravningsavgift för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

I Salems kommun tjänstgör Noomi Arvas Liljefors som begravningsombud.

Senast uppdaterad 09 januari 2019