Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vägunderhåll

I Salems kommun finns cirka 5,5 mil gator och ungefär 4 mil gång- och cykelbanor. En god standard av de allmänna vägarna är en förutsättning för att vi alla ska kunna färdas tryggt och säkert i kommunen.

Asfaltering

Varje år planerar gatuenheten för asfalteringsarbeten på de allmänna vägarna samt gång- och cykelvägar inom kommunen. En inventering påvisar vilka vägar som är i behov av nyasfaltering men prioritering och omfattning beslutas av den politiska ledningen i Salems kommun och den budget som fastställts.

Potthål

Utöver planerat underhålll av vägnät gör vi löpande reparationer av potthål. Potthål uppstår vanligtvis under våren när kälen försvinner ur marken och innebär att det bildats ett hål i asfalten som når så djupt att gruset syns i botten av hålet.

Senast uppdaterad 18 februari 2019