Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gator

I Salems kommun finns det ett cirka 5,5 mil långt vägnät och 4 mil gång- och cykelvägar/banor som kommunen ansvarar för.

Kommunen ansvarar för planering av nya vägsträckor, barmarks- och vinterväghållning samt skyltsättning av vägar. I barmarksunderhåll ingår exempelvis åtgärder som sandupptagning efter en vintersäsong, tömning av papperskorgar, rengöring vid busshållplatser med mera. Det finns alltså planerade periodiska drift- och underhållsåtgärder samt löpande. Dessutom ansvarar gatuenheten för alla typer av trafikärenden.  

Vägar och gator som kommunen ansvarar för ingår inom tätbebyggda områden; Salem och Rönninge. Inom dessa finns det privata områden exempelvis samfällighetsföreningar där föreningarna ansvarar för drift - och underhålls åtgärder samt skyltsättning (vanligtvis handlar det om små, lokala gator inom dessa områden).

Planering, drift- och underhåll av vägnätet utanför de tätbebyggda områden (såsom E4/E20 och gamla Riksettan), ansvarar Trafikverket för.

Senast uppdaterad 07 december 2021