Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hemtjänst

Salems kommun tillämpar LOV (Lag om Valfrihet) inom hemtjänst. Det innebär att du, som beviljats hemtjänst av kommunens biståndshandläggare, själv har möjlighet att välja vilken av kommunens godkända hemtjänstleverantörer som ska utföra de insatser du beviljats.

Hemtjänsten är till för att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som du själv önskar, även om du har svårt att klara dig själv. Utförandet av hemtjänstinsatserna planeras tillsammans med dig och utformas så att du själv kan fortsätta vara så aktiv som möjligt. Hemtjänstens insatser kan omfatta både personlig omvårdnad och service i bostaden. 

Hemtjänst kan t ex vara hjälp med omvårdnad och serviceinsatser, måltider, trygghetslarm, dagverksamhet, avlösning i hemmet och ledsagning.

Omvårdnadsinsatser kan till exempel vara hjälp med att äta och dricka, sköta sin personliga hygien, egen vård och utevistelse.

Serviceinsatser kan till exempel vara städning, tvätt, strykning, inköp, matdistribution och apoteksärenden.

Det finns möjlighet att få enklare mat lagad i hemmet. 

Avgift tas ut enligt kommunens hemtjänsttaxa.

Städning

Städning utföres normalt varannan vecka och ytan är begränsad till två rum & kök för ensamstående och tre rum & kök för makar. Det är viktigt att det finns fungerande städmaterial (elsäker dammsugare/strykjärn) i bostaden.

Extern tvätt

Tvättkostnaden är en fast kostnad som beror på hur ofta du vill ha tvättat.
1 gång/vecka kostar 939 kr/månad
2 ggr/månad kostar 469 kr/månad
1 gång/3:dje vecka kostar 313 kr/månad
1 gång/månad kostar 216 kr/månad
1 gång/kvartal kostar 72 kr/månad
Tvättkostnaden ingår i maxtaxan

Inköp och ärenden

Inköp av dagligvaror görs en gång per vecka. Du kan även få hjälp med att beställa mat via internet. Ärenden som exempelvis post, bank och apotek utförs utefter behov.

Ledsagarservice

Ledsagning beviljas till och från vårdinrättningar, tandläkare, fotvård och liknande om du behöver den hjälpen.

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet är en insats som syftar till att avlasta anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. Insatsen stärker förutsättningarna för dessa personer att orka med vardagen.

Trygghetslarm

För att bevara trygghet och säkerhet i hemmet kan du beviljas trygghetslarm. Om du upplever det otryggt att vara ensam hemma eller är orolig för att ramla och bli liggande utan att kunna påkalla hjälp kan du ansöka om trygghetslarm. Larmet består av en högtalartelefon och en larmklocka som du kan sätta på armen eller hänga runt halsen.

Larmet är kopplat till en larmcentral. När du larmar avgör personalen på larmcentralen om hemtjänstpersonalen behöver komma hem och hjälpa dig. I de fall det behövs så tar larmscentralen kontakt med hemtjänsten. Behovet av trygghetslarm bedöms på samma sätt som annat bistånd. I avgiften för larm ingår även hembesök om du är i behov av akut hjälp. Alla larminsatser utförs av kommunens hemtjänst. Dag som natt.

Tekniska hjälpmedel

Om du är äldre eller har en funktionsvariation som gör att du behöver något tekniskt hjälpmedel i ditt hem kan du ta kontakt med Salems Rehabs arbetsterapeut, telefon 08- 123 671 11

Senast uppdaterad 22 maj 2024