Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Korttidsboenden

Korttidsboende är till för dig som under kortare perioder är i behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i din bostad. Det finns personal på boendet dygnet runt och du kan få stöd med din hygien, av- och påklädning, stöd vid måltider och aktivering.

En viktig förutsättning för att anhöriga ska orka med att hjälpa, stödja och vårda en make/maka eller annan närstående, som lider av fysisk funktionsnedsättning eller av demenssjukdom, är att det finns tillgång till avlastning. Ett sätt för den anhörige att få avlastning är att den närstående under perioder, som kan vara regelbundna eller oregel-bundna, vistas på särskilt boende för att sedan återgår till hemmet. Detta kallas korttidsvård.

På boendet bor man i ett rum med tillgång till toalett och dusch. Det finns också gemensamma lokaler för måltider, umgänge och aktiviteter.

Bryggans korttidsavdelningbestår av åtta platser med intriktning somatisk vård och är beläget på Säbyhemmets vård- och omsorgsboende.

På Söderby Park finns en korttidsplats för dementpatient.

Så söker du korttidsboende

Du söker korttidsboende hos kommunens biståndshandläggare på äldreomsorgen.

Korttidsboende beviljas enligt Socialtjänstlagen efter en behovsbedömning. Korttidsboende kan bli aktuellt för t ex avlastning i samband med anhörigvård, vid återhämtning efter sjukdom eller i väntan på särskilt boende.

Vill du veta mer kan du alltid höra av dig till biståndshandläggaren.

Senast uppdaterad 24 maj 2021