Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tomgångskörning

I Salems kommun råder förbud att ha motorn på tomgång i mer än en minut. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

Det här säger den lokala föreskriften om tomgångskörning

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut. Detta gäller inte: 

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Senast uppdaterad 09 november 2022