Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansöka om ny eller ändrad utfart

Om det inte finns någon in- och utfart till din villatomt eller radhus, eller om du vill flytta din in- och utfart kan du ansöka om detta hos Salems kommun.

Kommunen är väghållare på de flesta gator inom Salem och Rönninge. Övriga vägar är statliga eller enskilda. Om du avser att anlägga eller ändra en utfart mot en gata där kommunen är väghållare ska du lämna in en ansökan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

En ny väganslutning/utfart får inte försämra trafiksäkerheten på vägen. 

Hellre en utfart än flera i närheten av varandra

Undersök alltid om det går att använda de utfarter som redan finns innan du ansöker om att göra en ny. Flera utfarter i närheten av varandra ökar risken att besökare väljer fel och måste backa och vända på vägen.

Att tänka på

En individuell bedömning behöver alltid göras från fall till fall, men följande punkter utgår vi från i vår bedömning:

  • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 80 cm intill in- och utfarten för att uppfylla kravet om god sikt.
  • Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
  • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter.
  • Backning över gång- och cykelbana kan i vissa fall tillåtas.
  • Backning ut på huvudgata kan i vissa fall tillåtas.
  • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Ansök om tillstånd för nybyggnad eller ändrad utfart

Ansökan om nybyggd, ombyggd eller flyttad utfart görs till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post. En ritning på önskad utfart bifogar du i din ansökan. Ritningen ska innehålla mått på hur bred utfarten önskas vara, bilder som visar utfartens tänkta läge och eventuell annan information som kan vara av intresse får gärna bifogas.

 

Senast uppdaterad 07 december 2021