Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tillstånd för foodtrucks

En foodtruck är ett fordon utrustat för att tillreda och servera mat. Det som kännetecknar och skiljer en foodtruck från andra typer av livsmedelsverksamheter (restauranger, caféer, glasskiosker, gatukök etc.) är att en foodtruck är mobil och
därmed flexibel att förflytta sig dit kunderna befinner sig.

Platser

Kommunen har idag 1 utpekad plats för foodtruckverksamhet på Rönninge torg. Vid önskemål om annan plats än den angivna, var god kontakta gatuenheten, Salems kommun, för dialog.

Tillstånd

Om du är intresserad av att ha din foodtruck stående på kommunens mark behöver du söka följande tillstånd:

Registrering av livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsverksamhet ska göras minst två veckor innan planerad start av verksamhet. Vid en senare registrering åläggs intressenten betala en sanktionsavgift.

Polistillstånd

Varje intressent ska söka eget polistillstånd för sin foodtruck. Kommunen som markägare får sedan yttra sig på ansökan. Kommunen har rätt att ställa villkor för upplåtelsen i egenskap av huvudman för den offentliga platsen.

Länkar till riktlinjer och blanketter

Länkar till riktlinjer samt till den information och de blanketter du behöver finns till höger på denna sida. 

Senast uppdaterad 17 maj 2021