Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Faderskap/föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Från den 1 januari 2022 finns möjligheten att bekräfta sitt faderskap eller föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Klicka på länken för att komma till Skatteverkets e-tjänst.

Det är dock viktigt att påpeka att man fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök på familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler. Om Skatteverket inte får in bekräftelsen inom 14 dagar från barnets födelse, kommer en underrättelse skickas till familjerätten i barnets folkbokföringskommun. Familjerätten kommer då att kalla den som fött barnet till besök.

Familjerätten gör också utredningar av faderskap när det inte står klart vem som är fader till ett barn. Om barnet har fötts genom assisterad befruktning behöver detta anges till familjerätten och ett samtyckesintyg från kliniken ska uppvisas.

Samkönade par

Enligt 1 kap. 9 § Föräldrabalken ska make eller registrerad partner till den som fött barnet anses som barnets förälder om samtliga följande kriterier är uppfyllda:

  • Den assisterade befruktningen (insemination eller befruktning utanför kroppen) har gjorts med samtycke av make, registrerad partner eller sambo till den som fött barnet.
  • Med hänsyn till samtliga omständigheter är det sannolikt att barnet har tillkommit genom den assisterade befruktningen.
  • Den assisterade befruktningen har utförts vid behörig inrättning.
  • Barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.

Samma kriterier gäller för de fall ett barn kommit till genom assisterade befruktning och en eller båda av föräldrarna har ändrat könstillhörighet (1 kap. 13 och 14 §§ Föräldrabalken).

Inflyttat barn

Även för barn som flyttat till Sverige efter födseln, men där Skatteverket inte registrerat faderskapet, måste faderskap fastställas hos familjerätten. Skatteverket skickar en underrättelse om inflyttat barn till mammans folkbokföringskommun.

Senast uppdaterad 18 februari 2022