Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Adoption

Vill du adoptera? Här får du en kort genomgång om vad som gäller för internationell och nationell adoption.

Internationell adoption

Du som vill adoptera ska ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns i svensk lag, utan ålder är en faktor i den samlade bedömningen. Det går att adoptera som ensamstående, gift eller sammanboende. Som gift eller sammanboende adopterar ni tillsammans. Du kan även ansöka om enskild adoption om du har en anknytning till ett land eller en nära relation till ett barn. 

Kontakta familjerätten för ett informationssamtal om adoption. Om intresse för att adoptera kvarstår efter informationssamtalet anvisar familjerätten dig till en obligatorisk föräldrautbildning (du står för kostnaden). Efter att du har genomgått föräldrautbildningen kan du skicka in ansökan om medgivande tillsammans med kursintyg från föräldrautbildningen. Familjerätten kommer då genomföra en utredning om medgivande ska beviljas eller inte. Ett medgivande gäller i tre år och visar att man har godkänts av socialnämnden för att genomföra en internationell adoption.

Närståendeadoption

Även adoption av svenska barn kan komma ifråga, till exempel om en förälder har barn från ett tidigare förhållande men nu är gift eller lever i partnerskap med någon annan. Partnern i det nya förhållandet kan då ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Normalt krävs då att den biologiske föräldern ger sitt medgivande till adoptionen. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Socialnämnden yttrar sig till tingsrätten som fattar beslut.

Senast uppdaterad 18 februari 2022