Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På promenad med elrullstol i vinterlandskap.

Funktionsnedsättning

På dessa sidor kan du med funktionsnedsättning hitta information om hur du ansöker om stöd från kommunen och vad vi kan erbjuda för stödformer.

Stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning kan beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS). Vissa insatser kan beviljas enligt båda lagarna och andra bara enligt LSS. För att kunna få stöd enligt LSS måste man uppfylla vissa kriterier.

Vem kan få stöd och service enligt LSS?

LSS - Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. För att kunna få stöd och enligt denna lag måste man tillhöra någon av dessa personkretsar:

  1. Person med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Person med betydande och bestående begåvningsmässig funktions- nedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Person med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsned- sättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Senast uppdaterad 09 april 2019