Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samarbetssamtal

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge kan familjerätten tillsammans med föräldrarna genom så kallade samarbetssamtal försöka hitta lösningar som är bra för barnen och som båda föräldrarna kan acceptera.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av två familjerättssekreterare. I alla samarbetssamtal ska barnets bästa och barnets behov vara i fokus. Samtalen sker huvudsakligen på initiativ av föräldrarna, som då själva tar kontakt med familjerätten. Föräldrar kan också gå på samarbetssamtal för att komma överens om ekonomiska frågor gällande barnen.

Samarbetssamtal kan även ske genom att familjerätten får i uppdrag från tingsrätten att genomföra samarbetssamtal med ett föräldrapar. En förutsättning för att genomföra samarbetssamtal är att ingen av föräldrarna motsätter sig samtalen. Samtalen är kostnadsfria och gäller personer som är folkbokförda i Salems kommun. Frivilliga samarbetssamtal registreras inte i socialregistret.

Samarbetssamtal kan leda till skriftliga avtal mellan föräldrarna. Samtalen kan också resultera i muntliga överenskommelser.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge genom avtal. Efter utredning godkänner familjerätten avtalet om det bedöms vara till barnets bästa. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att det kan verkställas, det vill säga genomföras tvångsvis av rätten. Upprättande av avtal är kostnadsfritt.

Senast uppdaterad 18 februari 2022