Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV)

Familjerätten har ansvar för att utse och tillsätta särskilt förordnade vårdnadshavare för personer under 18 år som inte kan företräda sina egna intressen.

Vad är en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Personer som är under 18 år är omyndiga och kan inte företräda sina egna intressen. Alla omyndiga personer ska därför ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare men i vissa situationer måste tingsrätten utse någon annan person till dessa roller, på begäran av behörig socialnämnd. Man talar då om särskilt förordnad vårdnadshavare.

När behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna, under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är försvunnen, är skilt från barnet under lång tid, som exempelvis ensamkommande barn eller att föräldern är mycket allvarligt och långvarigt sjuk.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden. Det handlar om att hjälpa barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg och att delta i den långsiktiga planeringen för barnets framtid samt ansöka om pass och id-kort.

Senast uppdaterad 28 maj 2024