Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Allmänhetens frågestund

Varje kommunfullmäktigesammanträde inleds klockan 19.00 med "allmänhetens frågestund" där du som kommuninvånare kan ställa en fråga som ligger inom fullmäktiges ansvarsområde.

När och hur ställer jag en fråga?

Du får ställa enbart en fråga vid ett och samma tillfälle. Du ska underteckna frågan med ditt namn och närvara vid sammanträdet för att ta del av svaret. Frågan ska vara kommunen tillhanda senast måndagen före sammanträdet. 

Vem besvarar frågan?

Frågan får ställas till respektive nämnds ordförande, gruppledare eller ordinarie ledamot i de bolag där kommunen äger andelar.

Vilka får delta i diskussionerna?

Den person som besvarar frågan, fullmäktiges ordinarie ledamöter och du som ställt frågan. Kommunfullmäktiges ordförande fördelar ordet.

Här kan du läsa mer om hur Salems kommun behandlar dina personuppgifter

Senast uppdaterad 28 februari 2019