Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ett stort gammalt hus från 1700-talet.

6 Vällinge - Hemvärnets stridsskola

Hemvärnets stridsskola vid Vällinge invigdes 1943. Huvuduppgiften för stridsskolan är att utbilda befäl för tjänstgöring under krigsförhållanden. Ett hemvärnsmuseum skapades 1971 och där kan man studera hemvärnets tillkomst under beredskapsåren, samt följa den fortsatta utvecklingen.

Anläggningarna som är vackert belägna nära Mälaren omges av vacker natur och flera kulturhistoriskt intressanta platser. Vällinge är den av Salems gårdar som utan tvekan haft den största betydelsen historiskt sett.

Ett strategiskt läge vid Mälaren, som var en viktig segelled redan under forntiden och den ström som avvattnade Bornsjön i Mälaren, har varit förutsättningen för Vällinge. Redan under medeltiden började kvarndriften i Vällinge. Under en mellanperiod 1620-1712 var det ett mässingsbruk här. Ett tegelbruk beläget vid Fiskartorpet (1 km österut) har levererat tegel till Ekerö kyrka och troligen även till de äldre husen i Vällinge.

Den enda byggnaden som finns kvar från brukstiden är Vällinge kapell. Salems församling använder kapellet till några gudstjänster varje år, bl a under midsommarhelgen.

Vällinge skjutfält är övningsområde för hemvärnet. Kontrollera därför på de uppsatta skyltarna, som finns vid infarterna, om övning pågår innan ni beträder området.

Senast uppdaterad 20 oktober 2023