Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ung i kommunen

Salems ungdomsråd "Ung 144" är för dig mellan 13-20 år. Vill du vara med och påverka? Kontakta Annika Holmertz eller Anneli Orre.

Det finns olika forum för ungdomar att påverka utvecklingen i Salems Kommun. Här följer några exempel:

  • Salems Ungdomsråd  "Ung 144".Här finns möjlighet att tillsammans med kommunen arbeta för det som känns viktigt för dig som ung i kommunen. Ung 144 riktar sig till ungdomar 13-20 år. För mer information ta kontakt med Fritidskonsulent Annika Holmertz, tel 08-532 599 13, e-post annika.holmertz@salem.se eller SMS 070-723 95 12
  • Skolornas elevråd. För elevernas inflytande över den egna skolan. Kontakta respektive skola.
  • Fritidsgårdens ungdomsråd. En grupp för de ungdomar som besöker fritidsgården och vill ha möjligheter att påverka verksamheten på fritidsgården. Kontakta chefen för fritidsgårdsverksamheten, Anneli Orre, tel 08-532 59800.
  • Politiska partierna. Kontakata det parti och fråga hur de tillvaratar ungdomarnas intresse. Några av partierna har ungdomsförbund som är verksamma i Salems Kommun, se föreningsregistret.

Senast uppdaterad 21 april 2016