Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En herrgårdsbyggnad skymtar i slutet på en allé.

7 Högantorp

Högantorp är en gård med gamla anor och omnämns redan i 1150 års jordebok som ett frälsetorp. En skvaltkvarn fanns på gården redan på 1600-talet - på samma plats där den är belägen idag.

En såg startades på 1820-talet och växte ut till ett sågverk som drevs fram till 1918. Under samma tid anlades en snusfabrik här. Verksamheten blev kort och föga lönande, men i tobaksindustrins historia förtjänar Högantorp en plats - snusfabriken var nämligen den andra i ordningen som en ofrälse person fick rätt att starta i Sverige.

I anslutning till gården finns Högantorps och Salems golfbanor.

Högantorps kvarn

Högantorps kvarn är en av Stockholmstraktens få kvarvarande vattenkvarnar. 1974 rustades kvarnen upp av ägaren, Stockholms stad. Kvarnen är en hjulkvarn med två stenpar och ett överfallshjul som är fyra meter i diameter och har 50 skovlar. 

Bornhuvud

Kommunens allra västligaste utpost lockar besökaren med en vidunderlig utsikt över Mälaren, 50 m ö h. Här finns en omväxlande natur med urskogsartad oländig blockterräng i norr, ädellövskog med ek och lind i väster och starkt sluttande hällmarker i söder. Här lever flera hotade växt-, svamp-, moss- och lavarter.

Lindängen

Lindängen finns dokumenterad i en av Sveriges första floror "Flora Wiksbergensis" sammanställd av brunnsläkare Johan Linder 1716. Området utgör tillsammans med Korpberget i Södertälje kommun en av de rikaste kärlväxtlokalerna i Stockholmstrakten. Vårfloran är storartad med arter som tibast, myskmadra, underviol, sårläka, vårärt och lungört. På trädens stammar kan man se den sällsynta livligt gröna lunglaven. Mest är dock området känt för en av de nordligaste utposterna för vild murgröna. Den som växer i sydbranten nedanför bergets högsta utsiktspunkt.

Senast uppdaterad 10 januari 2019