Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

16 Talby

Vid Talby kan fortfarande det gamla kulturlandskapets former studeras. Byplatsen och de smala grusvägarnas sträckning runt åkrarna känns lätt igen från Laga skifteskartan från 1840. 1936 hittades en silverskatt vid Talby och den dateras till slutet av 900-talet.

Talby

På bytomten finns ett gravfält från yngre järnåldern och vid utgrävningar på ett par ställen runt bytomten har man funnit glaspärlor, järnföremål och torshammare från samma tid. Över Talbyån vid Talby mellangård söder om bytomten finns kommunens enda stenvalvsbro byggd i mitten av 1800-talet.

Senast uppdaterad 11 januari 2019