Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En badplats med badande människor.

4 Garnuddens friluftsområde

Garnuddens friluftsområde ligger sydost om Rönninge vid sjön Uttrans norra strand. Garnuddens ca 70 hektar avgränsas i norr av järnvägen, i väster och öster av kommunala odlingslotter. Inom Garnudden täcker barrskog större delen av områdets yta.

All skog är starkt kulturpåverkad genom skogsbruksåtgärder som gynnat tall och gran. Idag finns olika friluftsanläggningar i området, t ex Möllebadet, Garnuddens båtbrygga, elbelyst motionsspår, elbelysta gång- och cykelvägar, samt en tennishall. Garnudden är ett omtyckt strövområde nära tätbebyggelsen. Här finns också bär och svamp samt en omväxlande flora och fauna.

Senast uppdaterad 10 januari 2019