Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salems kyrka.

14 Salems kyrka

Salems kyrka ligger ute på en udde i södra Bornsjön med stora ekar, lindar, alar och björkar. Tornet med sina ankarjärn och delar av väggen fram till sakristian är från 1100-talet. Dopfunten är också från 1100-talet och ett vackert krucifix från 1200-talet är uppsatt i triumfbågen.

En fornstig är anlagd strax väster om kyrkan. Utefter den kan man se rösen, skärvstenshögar, gravplatser och en ringformad stenmur. Fornminnena är främst från brons- och järnåldern. Stigen är ca 1 500 m lång. Parkering finns vid kyrkan.

Invid Bergaholmsvägen vid Bornsjöns sydspets hittar du Botvids källa, en artesisk källa (vattnet strömmar upp under tryck). Av järn rödfärgat källvatten som detta brukade förr ordineras som hälsobringande mot trötthet och svaghet - man drack brunn. Legenden säger att källan sprang fram när man ställde ner S:t Botvids kvarlevor här under flyttningen från Salem till Botkyrka år 1129.

Mittemot kyrkan ligger Männö, en halvö som sträcker sig ut i Bornsjön. Där ligger en ovanligt välbevarad fornborg. Den yttre halvön runt borgen bär spår av äldre jordbruk med hamlade (beskurna) lindar, äldre invuxna ekar, hasselbestånd på gamla slåttermarker och små, idag planterade åkerlyckor. Här finns även urskogsliknande barrskog. På inre Männö som är en del av Uppsalaåsen finns tre s k "dödisgropar" som är mer än 15 m djupa.

Senast uppdaterad 10 januari 2019