Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ett stort gult hus som var ett sanatorium förra seklet.

18 Söderby sjukhus

Söderby sjukhus uppfördes 1907-1910 efter ritningar av arkitekten Gustaf Wickman. Det var landets största sanatorium med en vårdkapacitet på 440 platser och hade en för sin tid typisk utformning. Hela anläggningen med sjukhusbyggnader, personalbostäder och ekonomibyggnader har som helhet ett högt kulturhistoriskt värde.

En viktig del i behandlingen av de lungsjuka på Söderby sjukhus var miljön med frisk luft och sol. Därför anlades en park, till största delen bestående av naturlig tallskog, runt omkring sjukhuset. I anslutning till sjukhuset byggdes ligghallar så att man kunde rulla ut patienterna i friska luften.

 

Söderby sjukhus

Att sanatoriet byggdes just på Söderby berodde på att Stockholms stad ägde marken och att Rönninge hade ett gott rykte ur hälsosynpunkt. Dessutom fanns bra tågförbindelser med Stockholm. I början på 1970-talet lades lungmedicinkliniken ned och istället blev det långvårdsklinik på Söderby. 1988 lades även den ned. Huvudbyggnaden användes som flyktingsluss under några år i början på 1990-talet. 1987 förklarade Riksantikvarieämbetet Söderby sjukhus som riksintresse för kulturminnesvård.

Ombyggnad och utbyggnad av Söderby påbörjades 2003 och pågår fortfarande i Söderbyområdet. Totalt beräknas 1 000 personer bo i området när det är färdigbyggt. Det är framförallt bostadsrätter som byggts i den gamla sjukhusbyggnaden samt i ett antal låga flerbostadshus. Resten av bebyggelsen består av villor.

Senast uppdaterad 10 januari 2019