Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

11 Nedre Söderby

Byggnaderna tillhör Salems främsta byggnadsminnesmärken. De består av en knuttimrad parstuga och en uthuslänga innehållande loftbod och drängstuga.

Nedre söderby

Byggnaderna är sannolikt uppförda under 1700-talet och idag har Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening en del aktiviteter där med bl a "Öppet Hus-verksamhet" med hemslöjdsförsäljning och kaffeservering. 

Söderby gravfält innehåller ca 240 st gravar anlagda under äldre järnåldern (500 år f Kr - 400 år e Kr). Högst upp på åsen ligger de äldsta gravarna som är byggda av stora stenar.

På ängen nedanför finns yngre gravar som kan vara svåra att se p g a vegetationen. Här växer bl a den fridlysta backsippan tillsammans med gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol i sydslänten ner mot fuktängen. För att behålla dessa växter och för att områdets många gravar skall synas bättre betas området av kor och får under sommaren. Du behöver inte vara rädd att gå in i hagen - djuren är inte farliga, men håll din hund kopplad.

Söderby gravfält

Senast uppdaterad 25 juli 2023