Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

1 Bergaholms gård

Bergaholms gård är en herrgård från 1700-talet. Den vackert belägna jordbruksegendomen ägs av Stockholm Vatten.

Bergaholms gård

Omkring gården finns ett 100-tal fornlämningar. I den ekbevuxna hagmarken väster om gården utbreder sig ett av Salems största järnåldersgravfält med bl a en skeppssättning och en väl bevarad runsten från 1000-talet med inskriften "Östen lät resa stenen efter Torgärd, sin syster, Hallbjörn efter sin moder".

Senast uppdaterad 10 januari 2019