Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Stigar och spår

Salem är en kommun full av vacker och omväxlande natur - den sju kilometer långa Hälsans stig och den tre kilometer långa natur- och kulturstigen Salems skogsstig ger dig utmärkta möjligheter att uppleva den.

Hälsans stig

I Salems kommun har vi tillsammans med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund anlagt en Hälsans stig. I hela Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som ansvarar för konceptet och står för samordningen, varje enskild kommun ansvarar dock för för drift och underhåll av en anlagd stig.

Hälsans stig är en trygg och promenadvänlig slinga som sträcker sig runt Salems tätortsdel. Slingan är totalt cirka 7 km lång och löper där människor normalt brukar promenera. Eftersom Slingan inte har en utgiven start- eller slutpunkt väljer du själv var du vill ansluta dig och hur långt du vill gå.

På Hälsans Stig är varje kilometer utmärkt med en kilometerskylt som gör att du kan räkna ut hur långt du har gått. Däremellan sitter det skyltar som pekar åt vilket håll stigen går oavsett i vilken riktning du promenerar.

På Hälsans Stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv!

Salems skogsstig

Salems skogsstig utgår ungefär från korsningen Salemsvägen/Tvärvägen men går att hoppa på längs vägen. Tanken med stigen är att den ska visa invånarna vad som finns i vår tätorts omedelbara närhet. Bland annat används skogsstigen till naturundervisning i skolorna. Salem har en fantastisk och omväxlande natur som även rymmer många spår efter människor från förr.

Senast uppdaterad 14 januari 2019