Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avgifter lokaler

Här hittar du vad det kostar att hyra idrottshallar, bollplaner och samlingssalar i Salems kommun.

Taxor och avgifter för idrottshallar, bollplaner och samlingssalar.

Taxor och avgifter som gäller Salems kommuns lokaler och anläggningar för fritidsverksamhet 2022/2023. Vill du ladda ner dokumentet i PDF-format kan du göra det här.

Kundkategorier

Kategori 1 = Privatpersoner, företag och föreningar EJ registrerade i Salem.

Kategori 2 = Föreningar registrerade i Salem.

Kategori 3 = Kommunala verksamheter.

Registrerad förening

För att bli registrerad förening i Salems kommun behöver ansökan lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om föreningen kan registreras i Salems kommun.

Nolltaxa

För föreningar registrerade i Salems kommun med ungdomsverksamhet 5-20 år är det så kallad nolltaxa i kommunens idrottshallar,  samlingssalar och bollplaner (Nolltaxa gäller ej i ishallen). Det innebär att föreningen inte betalar hyra om verksamheten är för personer mellan 5-20 år.

Resurser

Idrottshallar, samlingssalar och bollplaner är indelade i olika grupper (gäller ej ishallen). Vilken grupp resursen tillhör avgör priset, se taxor och avgifter nedan.

Stor idrottshall, samlingssal, bollplan

Skogsängshallen, Säby sim- och sporthall A-hallen, Murgrönan, Aula Rönninge gymnasium, Bollplaner 11-spel konstgräs, Salemsvallen 11-spel gräs, Säby bollplan 11-spel grus, Villa skönvik.

Medelstor idrottshall, samlingssal, bollplan

Bergahallen, Nytorpshallen, Rönningskolans gymnastikhall, Lilla Murgrönan, Fritidsgården, Matsal, Skolkök, Ämnesrum, Bollplaner 9-spel konstgräs, Bollplaner 7-spel konstgräs.

Liten idrottshall

Noblaskolans gymnastiksal, Säby sim- och sporthall B-hallen.

Taxor och avgifter

Kategori 1 - Privatpersoner, företag och föreningar EJ registrerade i Salems kommun

 

Träning/ aktivitet/ möte. Pris per timme. 

Resurs

Aktivitet

Taxa

Stor idrottshall, samlingssal, bollplan

Villa Skönvik 

 

Träning, aktivitet, möte.

Pris per timme

1200 kr/ tim

Medelstor idrottshall, samlingssal, bollplan

 

Träning, aktivitet, möte.

Pris per timme.

900 kr/ tim

Liten idrottshall, samlingssal

Träning, aktivitet, möte.

Pris per timme.

600 kr/ tim

 

Resurs

Aktivitet

Taxa

Vinterspel stor bollplan.

November-mars.

Träning, aktivitet.

Pris per timme.

1800 kr/ tim

 

Match/ tävling/ arrangemang. Per bokning 3-6 timmar.

Resurs

Aktivitet

Taxa

Stor idrottshall, samlingssal, bollplan,

Villa Skönvik

 

Match, tävling, arrangemang.

3-6 timmar.

3000 kr/ bokning

Medelstor idrottshall, samlingssal, bollplan

 

Match, tävling, arrangemang.

3-6 timmar.

 

2250 kr/ bokning

Liten idrottshall, samlingssal

Match, tävling, arrangemang.

3-6 timmar.

1500 kr/ bokning

 

Terminsbokning, endast Kategori 1. Pris per timme.

Resurs

Aktivitet

Taxa

Stor idrottshall, samlingssal, bollplan

Villa Skönvik 

 

Terminsbokning

4 ggr eller fler ger 80% rabatt per tim/ termin.

Medelstor idrottshall, samlingssal, bollplan

 

Terminsbokning

4 ggr eller fler ger 80% rabatt per tim/ termin.

Liten idrottshall, samlingssal

Terminsbokning

4 ggr eller fler ger 80% rabatt per tim/ termin.

 

Kalasbokning, endast Kategori 1. Per bokning 3 timmar.

Resurs

Aktivitet

Taxa

Noblaskolan, Nytorshallen, Rönningeskolans gymnastiksal, Säby sim- och sporthall B-hall,

Villa Skönvik

Kalas för barn upp

till 12 år.

750 kr/ 3 tim

 

Utställning Villa Skönvik

Resurs

Aktivitet

Taxa

Villa Skönvik utställning

 

Utställning per dag

1200 kr/ dag

Villa Skönvik utställning

Utställning per vecka

2400 kr/ vecka

 

Kategori 2 - Föreningar registrerade i Salems kommun

 

Träning/ aktivitet/ möte. Pris per timme.  

Resurs

Aktivitet

Barn

0-4 år

Ungdom

5-20 år

Vuxen

21+ år

Stor

idrottshall, samlingssal, bollplan,

Villa Skönvik

 

Träning,

aktivitet,

möte.

Pris per timme.

120 kr/ tim

0 kr/ tim

120 kr/ tim

Medelstor

idrottshall, samlingssal, bollplan

 

Träning,

aktivitet,

möte. 

Pris per timme.

 

90 kr/ tim

0 kr/ tim

90 kr/ tim

 

Liten

idrottshall, samlingssal

 

Träning,

aktivitet,

möte.

Pris per timme.

 

60 kr/ tim

0 kr/ tim

60 kr/ tim

Vinterspel

stor bollplan.

Nov-mar.

 

Träning,

aktivitet,

möte.

Pris per timme.

 

270 kr/ tim

0 kr/ tim

270 kr/ tim

 

Match/ tävling/ arrangemang. Per bokning 3-6 timmar.

Resurs

Aktivitet

Barn

0-4 år

Ungdom

5-20 år

Vuxen

21+ år

Stor

idrottshall,

samlingssal,

bollplan,

Villa Skönvik

 

Match,

tävling,

arrangemang.

3-6 timmar.

900 kr/ bokning

0 kr/

bokning

900 kr/ 

bokning

Medelstor

idrottshall, samlingssal, bollplan

 

Match,

tävling,

arrangemang.

3-6 tim.

 

675 kr/ bokning

0 kr/ 

bokning

675 kr/ bokning

 

Liten

idrottshall,

samlingssal

Match,

tävling,

arrangemang.

3-6 tim

 

450 kr/ 

bokning

0 kr/

bokning

450 kr/

bokning

 

 

Kategori 3 - Kommunala verksamheter

Kommunala verksamheter har nolltaxa i kommunens idrottshallar, samlingssalar och bollplaner.

 

Övriga avgifter - gäller Kategori 1 och 2

Ej avbokad tid - 100 kr/ gång

Ej bortplockade redskap/ skräp ej bortplockat - 300 kr/ gång

Borttappat låskort/ nyckel - 400 kr per kort/ nyckel

Larmutryckning - Faktisk kostnad

 

 

 

Senast uppdaterad 03 augusti 2022