Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En båtbrygga med många förtöjda småbåtar.

Båtbryggor, båtplats och båtplatskö

Det finns fyra båtbryggor i Salems kommun - Bergvik, Barrtorp, Garnudden samt Uttringe brygga.

Önskar du en båtplats så finns en kölista att anmäla sig till. Blankett för anmälan finner du i det blå informationsblocket. Båtbryggorna administreras av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Man ska vara folkbokförd i kommunen för att få båtplats.

Båtägare har rätt att nyttja hyrd båtplats årligen under tiden 1 april - 31 oktober. 

Båtplats uthyres endast för roddbåtar, mindre motorbåtar och mindre segelbåtar. Högsta tillåtna bredd är 1,65 meter.

Sjön Uttran sträcker sig över tre kommuner; Botkyrka, Salem och Södertälje. Salems del av Uttran omfattar allt vatten öster om en nord-sydlig linje, dragen genom västra udden på Ensta ö. Vattenskidåkning är förbjuden inom detta område.

Nya årsavgifter för säsong 2020

Under en längre tid har förvaltningen sett att denna verksamhet går med underskott. Detta har även tagits upp med kommunstyrelsens tekniska utskott i december 2017 som då gav förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av verksamheten och se vilka alternativ som fanns till nuvarande utformning. 

Under 2018 bjöd därför förvaltningen in samtliga båtägare till ett möte för att få en dialog kring utformningen av administration av båtkö samt båtplatserna. Kommunen presenterade ett förslag om att lämna över all hantering av båtkö samt båtplatser till båtägarna. Tillsyn och skötsel av bryggor skulle stanna hos kommunen. För att uppnå detta skulle båtägarna gemensamt gå ihop och bilda en eller flera båtklubbar. 

Mötet genomfördes den 19 mars 2018 och ca hälften (70 st) av båtägarna deltog på mötet. Intresset för att starta en förening och överta administrationen var mycket lågt. Kommunen informerade om att det inte fanns kostnadstäckning för verksamheten och att det fanns behov av att höja avgifterna. Detta mottog inga protester.  

Salems kommun anser att de nya avgifterna bättre speglar kostnaderna för att hantera båtplatserna i kommunen. Salems kommun anser även att denna verksamhet ska finansieras via avgifter, då skattemedel ska komma hela kollektivet till del och då det endast är ett fåtal av kommunens invånare som har en båt så är det inte rimligt att denna verksamhet finansieras med skattemedel. 

Senast uppdaterad 27 oktober 2021