Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Naturområden

Här finns information om hur kommuninvånare och alla andra kan njuta av den natur som finns i Salems kommun.

Friluftsområden i Salem

I området runt Bornsjön finns mycket intressant natur-, djur- och fågelliv samt många fornminnen. Området ägs till största delen av Stockholm Vatten och är reservvattentäkt. Området sträcker sig från Högantorp över Vällinge ner till Söderby och Salemsstaden. Här finns många vackra gårdar, som Bergaholm och Söderby. En mängd fornminnen, som tex Söderby, Skårby och Bergaholm. På en udde i Bornsjön ligger salems kyrka med anor från 1000-talet.

Vid Bergaholm utgår en friluftsstig på ca 5 eller 10 km. Under sommartid kan du fika i den vackra kaffestugan på Söderby Gård där Botkyrka-Salems Hemslöjdsförening håller öppet.

Garnuddens naturreservat

Text till informationsskylt vid Garnuddens naturreservat:

Garnuddens naturreservat är beläget vid Uttran i Rönninge. Här finns bl a Tennishallen, ett utegym, Möllebadet och ett motionsspår på ca 2,5 km. Del av naturreservatet är tillgänglighetsanpassat för personer med syn- och rörelsenedsättning.

Garnuddens naturreservat är utformad med ett 1,5 kilometer långt ledstråk längs en rundslinga och är en hjälp för personer med synnedsättning. Ledstråket sträcker sig längs med gångvägens vänstra sida, från naturreservatets entré och parkering i sydostlig riktning längs sjön Uttran och vidare nordväst till gång- och cykelbron vid järnvägen.

I området finns en utformad grillplats för alla, med sittbänkar utplacerade runt eldstaden. Grillen eldas med kol. Där finns även ett bänkbord. I området finns även ett utegym med olika redskap, även för muskelsvaga personer med rörelsenedsättning. Exempel på redskap är benpress, roddmaskin, ribbstol, rullstolsmaskin. En utförlig beskrivning till respektive redskap finns på plats med skyltning som även har QR-koder. Marken vid utegymmet och grillplatsen har utförts på slät och hårdjord mark.

Sjön Uttran är rik på bland annat olika fiskarter och man kan fiska här, men ett fiskekort behövs. Friluftsbadet Möllebadet är numera kompletterat med en badramp så att alla kan bada där. Det finns även en speciell badrullstol att låna i kiosken.

Se eller känn på kartan härintill som visar gångvägens sträckning och som markerar hur brant vägen är. Kartan är speciellt utformad för personer med synnedsättning, men kan läsas av alla.

Rönninges friluftsområde

Rönninge Friluftsområde ligger vid Salemsvallen och sträcker sig upp till Hallstavägen. Här finns ett motionsspår på ca 2,5 km.

Senast uppdaterad 15 maj 2024