Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Boka lokal

Här kan du hitta vilka idrottshallar och lokaler i kommunen som går att boka.

Idrottshallar, lilla och stora Murgrönan

Bokning av idrottshallar samt lilla och stora Murgrönan sker via boknings- och bidragssystemet.

Du klickar här för att komma till bokningssystemet och loggar in med Bank-id. Du kan även se lediga tider i idrottshallarna, lilla och stora Murgrönan utan att logga in. Förening, företag, organisation, privatperson och enheter/förvaltningar i Salems kommun kan boka tider.

Förening, företag eller organisation

 1. Utse den person som ska registrera föreningen, företaget eller organisationen. Personen loggar in med Bank-id. Här hittar du länk till bokningssidan
 2. Klicka på "vita gubben" uppe till höger och välj Inställningar
 3. Lägg in e-post och telefonnummer och spara
 4. Klicka på ditt namn högst upp i vänstermenyn för att komma till startsidan
 5. Klicka på Registrera förening på startsidan (gäller även företag, organisation)
 6. Klicka vidare på Ny ansökning. Lägg in uppgifterna och skicka in.
 7. Du kommer därefter få meddelande från Kultur- och fritidsförvaltningen om ansökan är godkänd eller behöver kompletteras. När ansökan är godkänd kan du logga in med Bank-id och boka idrottshallar

Privatperson

 1. Logga in med Bank-id. Här är länken till bokningssidan
 2. Klicka på "Vita gubben" upp till höger och vidare på inställningar
 3. Lägg in telefonnummer och e-postadress. Klicka på spara
 4. Klicka på “Administrera” i vänstermenyn och vidare kunduppgifter
 5. Lägg in kunduppgifter och spara och godkänn
 6. Gå sedan in på Boka i vänstermenyn

Boka idrottshall

 1. När du har registrerat förening, företag, organisation eller loggat in med Bank-id som privatperson kan du boka idrottshall
 2. Logga in med Bank-id. Här är länken till bokningssidan
 3. Gå till Boka i vänstermenyn
 4. Välj Resurs (idrottshall)
 5. Klicka på runda blå cirkeln nere till höger
 6. Gå till rätt datum i kalendern och klicka på tiden. Klicka på den runda blå cirkeln nere till höger
 7. Välj Ny tid. Välj Enskild eller Återkommande
 8. Kontrollera att datum och tid är rätt och lägg in övriga uppgifter
 9. Godkänn bokningsvillkor och lägg i kundvagn
 10. Gå till kundvagn och skicka in
 11. När bokningen är godkänd kommer meddelande från Kultur- och fritidsförvaltningen i systemet

Har du frågor om bokning av idrottshall, kontakta Henrik Svensson, fritidskonsulent.

E-post: henrik.svensson@salem.se  Telefon: 08-532 599 13

Idrottshallar som kan bokas:

 • Skogsängshallen. 20 x 40 m, läktare
 • Säby sim och sporthall A-hallen. 20 x 40 m
 • Bergahallen. 16 x 40 m
 • Rönninge skola idrottshall. 20 x 34 m
 • Nytorpshallen. 16 x 32 m
 • Noblaskolan. 12 x 18 m
 • Säby sim och sporthall B-hallen. 10 x 17m

Matsalar och klassrum

För bokning av matsalar eller klassrum samt aula kontakta respektive skola.

Bollplaner

För bokning av bollplaner kontakta Rönninge Salem Fotbolls kansli tel: 08-532 545 26 eller e-post: kansli@ronningesalemfotboll.se

Ishallen

För bokning av ishallen, kontakta Salems Ishall e-post: istiderifksalem@telia.com

Stora och lilla Murgrönan

Bokning av lilla och stora Murgrönan sker via bokningssystemet. Frågor kontakta kommunens växel tel: 08- 532 598 00 eller e-post receptionen@salem.se

Fritidsgården Huset

För bokning av Fritidsgården Huset ring tel: 08-532 597 48

Villa Skönvik

För bokning av Villa Skönvik, kontakta Salems Hembygdsförening tel: 070-8848100 eller e-post kontakt@salemhembygd.se

Lokalansökan

Lokalansökan för idrottshallar sker senast 1 maj för kommande säsong. Lokalansökan kan göras av föreningar, företag, organisationer och privatpersoner.Ansökan sker i Salems kommuns bidrags- och bokningssystem.

Lokalupplåtelser

Allmänna upplåtelsevillkor.

Lokalbokning

Minimumålder för bokning av lokaler är 18 år. Bokning ska ske minst 8 dagar i förväg.

Verksamhet start och slut

Minst 8 dagar innan ska startdatum meddelas till upplåtelseansvarig. Om gruppen ska avsluta sin verksamhet tidigare än vad som står på kontraktet måste det meddelas upplåtelseansvarig.

Ansvarig ledare

Ansvarig ledare skall alltid finnas, som svarar för organisationens verksamhet. Utan ansvarig får gruppen inte vara i lokalen. Upprepade förseelser mot detta medför att abonnemanget sägs upp.

Skadeanmälan

Personen som hyr lokalen är skyldig att omgående anmäla skador till verksamhetsansvarig.

Avbokning

Personen som hyr är skyldig att minst 3 dagar före uthyrning anmäla avbokning till verksamhetsansvarig.

Överskriden tid

Tiden för lokalupplåtelse skall respekteras. All överskriden tid debiteras.

Ej nyttjad tid

Om den som hyr ej utnyttjar sin fast bokade tid/säsongsabonnemang kommer den efter tre påpekanden, mista sitt abonnemang.

Nycklar och låskort

Ej återlämnad eller tappad nyckel/kort debiteras med 400 kr per nyckel/kort.

Skadegörelse

All skadegörelse som sker i hyrd lokal eller tillhörande angränsningsytor, under tilldelad tid, är den förhyrande organisationen/föreningen eller den enskilde personen ersättningskyldig för.

Affischering

Affischering och uppsättning av anslag får endast ske på anslagstavlor eller annan avsedd plats.

Förvaring av värdesaker

Kommunen ansvarar ej för ev. förkomna tillhörigheter eller värdesaker.

Djur i lokaler

Djur får ej medtagas i förhyrda lokaler.

Bokning av lokal för fest

Beställningar av lokaler för föreningsfester får endast göras av föreningens styrelserepresentanter eller föreningens tjänsteman. OBS! Alkoholförtäring i kommunens lokaler är ej tillåtet enligt särskilt beslut, med undantag av särskilt angivna lokaler såsom Murgrönan och Villa Skönvik.

Larm

Om föreningen/förhyraren orsakar falskt larm, kommer föreningen/förhyraren att debiteras utryckningskostnaden.

Övrigt

Tillfälliga upplåtesler kan ske utanför tider och perioder, som är nämnda i dessa anvisningar. Varje ansökan bedöms efter särskild prövning.

Vid öppna arrangemang krävs tillstånd av polismyndighet.

Förtäring är ej tillåten i idrottshallarna.

Alkoholhaltiga drycker får ej försäljas i lokalerna.

Rökförbud råder i samtliga lokaler.

Senast uppdaterad 13 juni 2024